Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2018-09-05 13:15 i Förskolan Logården Östhammar
Att gå till skogen är en av våra viktigaste återkommande aktiviteter. Nedan beskriver vi hur vi tänker kring skogsbesöken och annat arbete med temat.
Förskola
Att gå till skogen och vistas en stund i naturen är en av våra viktigaste och återkommande aktiviteter. Nedan beskriver vi hur vi tänker kring skogsbesöken och kring annat arbete om skogen.

Innehåll

MÅL

Under våra skogspromenader ges vi möjlighet att arbeta med både naturvetenskap, rörelse och hälsa, samt återhämtning och lugn. 

Vi tänker oss att vi ska återkomma till samma plats året om och på så sätt få vi se årstiderna växla och skogen ändra skepnad. Allt beroende på om det är vinter och snö eller sommar och löv på träden.

Genom att barnen kontinuerligt får vistas i skogen tror vi att de får en personlig anknytning till naturen och på så sätt känner ansvar för sin miljö.

I skogen är det lugnt och avslappnande. Vi strävar efter att barnen ska få känna ett ökat välbefinnande och lugn när de får besöka skogen.  Även att barnen ska få träna sin grovmotorik är ett av våra huvudsyften med skogspromenaderna.

Vi kommer att ges chansen att undersöka vår skog och natur med alla våra sinnen. Möjligen kommer delar av vår verksamhet som vanligen hålls inne förläggas ute. Kanske vi en dag beslutar oss för att ta med samlingen ut?

 

METOD - GENOMFÖRANDE

När gruppen går till skogen strävar vi efter att det ska vara en trevlig upplevelse. Att vara i skogen ska vara positivt.
Barnen ska få tid att klättra och springa fritt i skogen då det är ett bra sätt att träna sin grovmotorik.

Man brukar tala om miljön som den tredje pedagogen och i skogen stämmer det verkligen. Vi hoppas barnen blir lugna och avslappnade, det finns mycket att göra och alla kan vara med.

För att lyfta naturvetenskapen tänker vi oss att vi observera naturen tillsammans med barnen, vi samtala om vad som händer när årstiderna skiftar, hur skogen ser ut olika årstider och vilka djur som är framme.

Vi kommer att sjunga sånger om skogen samt fortsätta att skapa på olika sätt.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i Unikum, både på blogg och lärlogg.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: