Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-09-05 13:25 i Amsbergs skola Borlänge
Ett arbete som handlar om valet 2018.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vad är demokrati och hur går ett val till i Sverige?

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

* beskriva några skillnader mellan demokrati och diktatur.

* känna till några olika partier och partisymboler i Sverige

* något om hur ett riksdagsval i Sverige går till

* förstå hur en demokratisk process går till i klassen och i samhället

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få träna genom att:

 • lyssna på genomgångar och delta i samtal
 • titta på film
 • delta i värderingsövningar
 • argumentera för din åsikt

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • delta aktivt i diskussioner och samtal 
 • lyssna och respekterar klasskamraters åsikter och tankar
 • berätta om någon skillnad mellan demokrati och diktatur
 • beskriva hur ett val i Sverige går till

Du kommer att få visa dina förmågor när du:

 • deltar i samtal
 • deltar i värderingsövningar
 • beskriver hur ett val går till
 • beskriver vad demokrati respektive diktatur är

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: