Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bemötande

Skapad 2018-09-05 13:28 i Stallgården Hedemora
Förskola
Ett av våra tre prioriterade mål i kvalitetsarbetet, är hur vi gemensamt på förskolan bemöter barn med utmanade beteende.

Innehåll

Bakgrund

I vårat kvalitetsarbete på förskolan så har vi  prioriterade mål  ett av dessa är 

 

Förhållningssätt.

Utveckla förhållningssättet kring barngruppen. Arbeta med lågaffektivt bemötande som förhållningssätt och tydliggörande pedagogik.

 

 

I Augusti var alla förskolor i kommunen på en gemensam föreläsning om lågaffektivt bemötande med David Edfelt. Det var en uppstart för höstens arbete.

 

 

Syfte:

Vi vill att barn ska bli bemötta på ett respektfullt sätt av alla pedagoger på förskolan.

Mål:

Alla barn ska känna sig välkomna på förskolan.

Alla barn ska bli respekterade för den person hon/han är och ha någon att leka tillsammans med under sin dag på förskolan.

Vi pedagoger ser till vad som fungerar för barnet och arbetar med att förstärka dessa intressen.

Vi pedagoger ska inte låta barnet känna att hon/han misslyckas regelbundet utan vi behöver tänka på hur vi hanterar olika situationer som uppstår under en dag.

 

 

Metod:

Ordinarie pedagoger tar emot barnen när de kommer till förskolan.

Vi delar in barnen i mindre grupper för att undvika trånga situationer som t.ex. in och utgång i hallen.

Vi har kontinuerliga diskussioner i arbetslagen om vårat förhållningssätt och bemötande framförallt med barn som har ett utmanande beteenden.

Vi måste förmedla kunskap och erfarenhet till våra vikarier om dessa barn.

Vi måste visa ett intresse för barnen både när det kommer men även resten av dagen. 

Använda oss av positiv förstärkning, alltså uppmärksamma och förstärk det som barnet gör bra/rätt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: