Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad intresserar barnen i närmiljön? v 35

Skapad 2018-09-05 14:18 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
Vi fortsätter att titta på vad som intresserar barnen.

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Anna, Helena, Anneli, Ulf & Marianne     

Vecka: 35     

Mål- och kunskapsområde:      

Nyfikenhetsfråga: Vad intresserar barnen i närmiljön?    

 

Barnets gör:

Leker med dockor, problem med att dockan inte är naken. Dockan är gjord av tyg. Barnet kommer efter en stund med en annan docka, som är helt i plast.
Barnen lägger balansbrädor mellan madrasser och gör broar. Går eller kryper över. 
Tittar på filmen om Alla får åka med. Barnen kommenterar vad som händer, känslor. "Många" åker på flaket. 
Sjunger "Hamrar och spikar" och "Krokodilen i bilen". Vill sjunga igen och igen. Ett barn sätter sig vid ratten på väggen och kör, får ett barn till med sig.

Pedagogerna tänker:

     

Analys/sammanställning lärande:

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: