Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magiska kulan/bokstavsarbete Åk 1

Skapad 2018-09-05 14:35 i Vänge skola Uppsala
Bokstavsarbete för åk 1 med utgångspunkt i Den magiska kulan
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Tänk vad fantastiskt det är med bokstäver. Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar, skriva precis vad du vill till vem du vill. .Att själv kunna läsa och förstå det som står i t.ex. en bok är nästan magiskt, man upplever fantastiska saker i fantasin med hjälp av ex böcker.

Innehåll

I läroplanen står det att du ska lära dig:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Centralt innehåll
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Kunskapskrav
 • Sv 1-1
  Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
 • Sv 1-1
   Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
 • Sv 1-1
  I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Du ska få lära dig:

Läsa

 • Känna igen alla bokstavsformer
 • Koppla rätt bokstavsljud(fonem) till rätt bokstavstecken(grafem)
 • Höra hur många ljud ett ord består av
 • Identifiera första och sista ljudet i ord
 • Ljuda samman språkljud- syntes
 • Dela upp ord i språkljud -analys
 • Läsa vanligt förekommande ord som ordbilder
 • Läsa enkla nya små ord
 • Läsa ord med enkla konsonantförbindelser
 • Läsa enkla meningar och förstå innehållet
 • Visa intresse för läsning

 

Skriva

 •  Kunna skriva alla bokstäver rätt
 • Göra mellanrum mellan ord
 • Inte blanda stora och små bokstäver
 • Klara ljudbaserad skrivning av enstaviga ord
 • Klara ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord
 • Skriva enkla meningar eller frågor med "stor bokstav" och punkt eller frågetecken

Så här kommer vi att arbeta:

Jobba med bokstäver där vi tränar mycket på att forma varje bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet.
Jobba med olika böcker, bl a Den magiska kulans arbetsbok där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord.
Jobba med ordbilder och lösa bokstavskort.
Högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.
Läsa i Den magiska kulans läsebok.
Läsa olika böcker enskilt och i grupp.
Jobba med läsförståelsestrategier.

Det här kommer vi att bedöma:


Att du kan ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Att du kan namn och ljud på alla bokstäverna.
Att du kan läsa ord som is, sol och räv.
Att du kan läsa vanliga ord t.ex. bok, sol och spel.
Att du kan läsa och förstå en enkel mening, t.ex. ”Mia leker med Max”

Att du kan skriva alla bokstäver, både gemener och versaler, läsligt.
Att du kan göra mellanrum mellan orden.
Att du kan skriva en enkel text.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: