Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2018-09-05 14:50 i Länna skola Norrtälje
En enkel grundplanering över samhällskunskap år 7
Grundskola 7 Samhällskunskap SO (år 1-3)
I ämnet samhällskunskap kommer du som elev få: • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Innehåll

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

För de olika områdena inom samhällskunskap kommer det skapas separata aktuella planeringar med uppgifter!

I matrisen nedan kommer du att få göra en självskattning som du kan vid samtal med din lärare jämföra med dennes bedömning. Denna bedömning kan ligga till grund vid utvecklingssamtal eller mentorssamtal.

Matriser

Sh SO
Samhällskunskap åk 7-9 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Grundläggande
>>>>>>>>>>
Högre
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. * reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Du har **grundläggande** kunskaper.
Du har **goda** kunskaper.
Du har **mycket goda** kunskaper.
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.
ANALYS
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Du beskriver **enkla** samband ur olika perspektiv.
Du beskriver **förhållandevis komplexa** samband ur olika perspektiv.
Du beskriver **komplexa** samband ur olika perspektiv.
RESONEMANG
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med **välutvecklade** resonemang och **väl** underbyggda argument.
KÄLLKRITIK
* söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Du använder olika källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett **väl** fungerande sätt.
Du för **enkla** och **till viss del** underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Du för **utvecklade** och **relativt väl** underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Du för **välutvecklade** och **väl** underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: