Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i årskurs 3

Skapad 2018-09-05 14:55 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Planering i svenska 2015-2016, kopplad till boken Nyckeln till skatten.
Grundskola 3 Svenska
Målen i svenska är uppdelade i : tala, lyssna, skriva och läsa

Innehåll

Läsa och skriva

Att läsa är både lärorikt och roligt! Flera gånger i veckan har vi en lässtund då vi antingen läser tyst själva eller högt för varandra. Målet är att man skall läsa lagom svåra texter med flyt och god läsförståelse. 

Högläsnings/tyst läsningens texter pratar vi om tillsammans dagligen, både när det gäller fakta i texten och förståelse för innehållet. Det är viktigt att man genom samtal tar reda på vad som står mellan raderna i texten! Då använder vi oss av olika lässtrategier.

Fantasi, funderingar och fakta kombinerar vi i vårt skrivande! Vi tränar på att skriva olika texttyper/genrer. Det är viktigt att budskapet i det man skriver når fram och därför tränar vi på att skriva med läslig handstil (eller på dator), stava vanliga ord rätt och använda oss av stor bokstav och skiljetecken. När det gäller berättande texter tränar vi på att få en röd tråd i berättelsen. 

Vi läser våra egna och varandras texter och ger respons. Utifrån responsen bearbetar vi texten.

 

Tala, lyssna och samtala

Att tala och uttrycka sig är väldigt viktigt och det arbetar vi med på många olika sätt och vid många olika tillfällen under dagen:

 • Vi läser upp egna sagor och berättelser som vi skrivit och ger varandra respons på texten.
 • Klassråd - Alla deltar genom att begära ordet. 
 • Kompissamtal - Vi tränar på att beskriva händelser och uttrycka våra egna känslor.
 • Bänkboken/högläsningsboken  - Vi diskuterar innehållet i texten. Samt vilka strategier vi använder när vi läser/tolkar texter.
 • Föredrag - Vi redovisar det vi forskat om.

Att lyssna på varandra är en av våra viktigaste regler och den är vi noga med att följa! Lyssnande sker när någon berättar, redovisar eller läser saga, men också hela tiden i lek och samvaro.

Skönlitteratur, faktatexter och informationssökning

För att läsupplevelsen skall vara rolig är det viktigt att man själv får välja vilken bok man vill läsa. Vi presenterar och diskuterar våra böcker för/med varandra.

Vi läser också gemensamt Nyckeln till skatten, samt högläsningsböcker.

När vi söker faktatexter gör vi det dels i böcker och dels på webbsidor. Det vi skall arbeta med är att hitta så tydlig och lättförståelig information som möjligt. Vi kommer också att diskutera hur pålitlig information är i böcker och på nätet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: