Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2018-09-05 15:06 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Du kommer under denna period arbeta med: siffror och tal Avrundning och överslagsräkning Att räkna med tal bråk Negativa tal, potenser och kvadratrötter enheter
Grundskola 9 Matematik
I det här avsnittet kommer du att repetera arbetsområden du tidigare arbetat med.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Repetera avsnitt vi tidigare arbetat med för att klara kunskapskraven för E.

Kunskaper och förmågor som jag tittar på när jag bedömer:


Du bedöms hur du jobbar med uppgifterna inom Tal och räkning utifrån följande kunskaper:

 • Begrepp
 • Metod
 • Resonemang
 • Problemlösning
 • Kommunikation

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet


I undervisningen kommer vi att arbeta med:

 

 • Enskilda muntliga genomgångar
 • Göra praktiska övningar
 • Diskutera och resonera gemensamt
 • Arbeta i läroboken enskilt 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kapitelmatris tal Prio år 7

Förmåga att utveckla:

F-nivå
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Problem
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används för att lösa problem.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning, både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: