Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2018-09-05 15:24 i Vasaskolan Ludvika
Det engelska språket introduceras genom rim, ramsor, sånger och enklare dialoger. Vi utgår från What´s up 3, textbok med övningsuppgifter och sånger.
Grundskola 3 Engelska
Tänk vad fantastiskt att kunna göra sig förstådd när man reser runt om i världen. Engelska språket är ett så kallat världsspråk som drygt 1,8 miljarder människor använder. Du kommer under årskurs 3 ges möjlighet att börja lära dig engelska. Det engelska språket utvecklas genom enkla dialoger samt hörövningar och skriftliga övningar. Du kommer att få lyssna på och tala samt skriva engelska. Vi kommer till viss del att utgå från läromedlet Whats Up?

Innehåll

 

 Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 Du ska lära dig att:

 

 • prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har anknytning till din vardag

 • lyssna läsa och förstå det engelska språket (på anpassad nivå för åk3)

 • lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar

 • prova att skriva engelska ord och fraser

 • några ramsor och sånger på engelska

 • förstå innehållet i korta engelska filmer

   

 Hur ska vi lära oss detta?

Vi utgår ifrån läromedlet What's Up3. Genom att lyssna till ord och fraser, sjunga sånger, se film, samtala, skriva glosor och enkla meningar bygger vi upp ett ordförråd och kommunikativ förmåga hos eleverna. 
Formen för att bygga upp ett ordförråd stärks av att repetera ord och fraser många gånger.
Vi kommer även att titta på filmer och dramatiserade berättelser för barn. 

 

Du kommer att få:

 • träna på olika ord och fraser
 • prata med kamrater och ställa frågor.

 • öva på att lyssna och förstå talad engelska genom att lyssna på hörövningar

 • lyssna på olika ramsor och sånger

 • arbeta med skrivövningar som anknyter till de olika områdena.

 

 Vad som kommer att bedömas:

 Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 

  • förstå innehållet i tydlig talad engelska

  • samtala med andra på engelska

  • uttrycka dig inom de olika arbetsområdena

 

 

 

Eftersom det inte finns några kunskapskrav för åk 3 har jag kopplat till kunskapskraven i åk 6.

 

Kopplingar till läroplan

 

 • En  E 6

  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

 • En  E 6

  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 • En  E 6

  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 • En  E 6

  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 • En  E 6

  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 • En  E 6

  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 • En  E 6

  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

  Hur du får visa vad du kan:

  Du får visa muntligt eller skiftligt hur du har utvecklat de olika förmågorna.

   

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: