Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4

Skapad 2018-09-05 15:43 i Västergårdsskolan Öckerö
Pedagogisk Planering i idrott och hälsa för åk 6 ht-2015.
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelser och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Eleverna ska få prova på idrotter, lekar och danser som de känner igen, samt är nya för dem. Vidare ska eleverna jobba mot att förbättra sin samarbetsförmåga, samt visa hänsyn och respektera varandra. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intressen för att vara fysiskt aktiva. De ska även få kunskap om kroppen och träningens inverkan på hälsan.

Innehåll

Innehåll

Lektionerna bygger på Lgr11:s centrala innehåll. Aktiviteterna bedrivs både inomhus och utomhus. Huvudrubrikerna i läroplanens centrala innehåll är följande; 1. Rörelse 2. Hälsa och livsstil 3. Friluftsliv och utevistelse.

Konkretiserade mål

* Leka enklare lekar samt vilja och våga röra sig till musik.

* Röra sig till olika takter och rytmer samt anpassa och ändra sina rörelser till dessa.

* Kunna balansera, stödja, klättra, åla, hoppa, hänga och rotera.

* Behärska olika sammansatta motoriska grundformer. 

* Delta i samtal och sätta ord på sina upplevelser.

* Kunna simma 200 m varav 50 m i ryggläge.

* Delta i uteaktiviteter och känna till allemansrättens grunder.

* Kan orientera sig efter enkla kartor i bekanta miljöer.

* Ha egna tankar om hur man personligen kan agera för att förebygga skador på sig själv, kamrater eller egendom.

* Känna till bad- och isvett. Veta vad den förlängda armen är.

 

 

 

 

 

Undervisning

Under idrotten kommer du att, individuellt och i grupp, arbeta med de motoriska grundformerna genom olika lekar och idrottsgrenar för att utveckla dina rörelseförmågor och din fysiska förmåga. T.ex. olika former av rörelseaktiviteter, samarbetslekar, bollspel, rörelse till musik och gymnastik/redskapsövningar.

Du kommer att leka olika bollekar. (T.ex. Spökboll, Gladiatorboll, Magikern m.fl.) Du kommer att få prova på olika bollsporter för att utveckla din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang, samt träna på öga-hand koordination. (T.ex. handboll, fotboll, basket och innebandy.) Under idrotten kommer du även att ha redskapsgymnastik. För att förebygga risker vid fysiska aktiviteter kommer du att få genomgångar i bland annat varför det är viktigt med uppvärmning, rätt teknik och utrustning. Du kommer även att få möjlighet att samtala och lära dig om hälsa och hygien.

Vi lägger vikt vid att barnen ska lära känna sin kropp och jobba upp en säker kroppskontroll. Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp och följa regler, vilket gör att samarbete och respekt är en mycket viktig del inom idrotten. Målet är att alla ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar.

Klassen och idrottsläraren har utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven planerat när, var, hur och vad vi ska göra under läsåret 2018/2019.

 

                                               Idrott & Hälsa åk. 4  HT-18              

 

V 35

Vad är målen i idrott och hälsa? Hur når vi dessa? Vi gör en planering tillsammans. Rörelselek – KLASSRUM/UTE

V 36

Teori orientera. Orientera i närmiljön – KLASSRUM/UTE

V 37

Orientera i närmiljön – UTE

 

V 38

Hälsa/Hygien. Orientera i närmiljön – KLASSRUM/UTE

V 39

Rörelselekar – INNE

 

V 40

Basket Fia & Basketboll – INNE

 

V 41

Skaderisker & Hinderbana – KLASSRUM/INNE

 

V 42

Hoppjage, Kladdkakan (Sebastian) & Prickboll – INNE

V 43

Bänkjage, Sniglar o måsar (Haydn) & Skattjakt – INNE

V 44

LOV

 

V 45

Redskapsgymnastik – INNE

 

V 46

Hälsa & Gladiatorboll – KLASSRUM/INNE

V 47

Rörelselekar & Dans – INNE

V 48

 

Rörelselekar & Dans – INNE

V 49

Innebandy & Topzbandy – INNE

 

V 50

Bananjakt, Toaletten (Viktor) & Klockan – INNE

V 51

Rörelselekar – INNE

 

 

            

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: