Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 4

Skapad 2018-09-05 16:04 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 4 Slöjd
Elever tränar på baskunskaper inom arbetsområden sy för hand, broderi, maskinsömnad och textilfärgning.

Innehåll

Konkretiserade mål

 • Du ska presentera idéer för slöjdarbeten och göra en planering där du väljer material, arbetsmetoder och verktyg.
 • Du behöver under arbetets gång visa kreativitet och lösa problem som uppstår.
 • Du ska följa instruktioner (muntliga, skriftliga).
 • Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar.
 • Du ska utvärdera dina arbetsinsatser och det färdiga resultatet.
 • Du ska följa regler, rutiner och bidra till arbetsro.

Undervisningen

Olika inspirationskällor ligger till grund för att eleverna kan komma med idéer och förslag på arbeten. Eleven uppmuntras till att visa kreativitet. I planeringen övar eleven på att mäta, skissa, rita och tänka igenom arbetet. Eleven får kännedom om material och dess egenskaper så att de kan välja rätt till olika slöjdföremål. Eleven får lära sig att använda och sköta verktyg rätt. Eleven tränar på att använda tidigare inlärda tekniker och prova nya. Eleven tränar på att använda både muntliga och skriftliga instruktioner. Utvärdering och redovisning sker när slöjdprodukten är klar. Eleven reflekterar över vad som blivit bra och vad som behöver utvecklas.

Bedömning

Samtliga delar i slöjdprocessen ska bedömas (idé, genomförande, utvärdering).

Vi bedömer

 • hur eleven kan skapa och genomföra idéer.
 • hur självständigt eleven arbetar och vilket ansvar som han/hon tar för slöjdandet och arbetsro i slöjdsalen.
 • hur eleven löser problem och tar egna initiativ (hur eleven använder tiden.).
 • hur eleven kan välja och använda verktyg, metoder och material.
 • hur eleven gör färg- och formval (estetiska förmågan).
 • om produkten har bra funktion.
 • hur eleven kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar.
 • hur eleven kan utvärdera sitt eget arbete.

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i Slöjd åk 4-6 Lgr11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idé/Planering
Jag har en idé och berättar om den.
Jag kan rita och visa enkla förslag till slöjdarbeten.
Jag använder olika inspirationskällor och ritar egna förslag till slöjdarbeten.
Jag väljer färg och form.
Jag visar intresse för material, färg och form. Jag tänker på hur jag använder materialet.
Jag väljer material, färg och form och förklarar mina val med tanke på utseende, funktion och miljö.
Genomförande
Jag kan med hjälp följa en muntlig instruktion.
Jag kan följa en instruktion eller arbetsbeskrivning,
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster, arbetsbeskrivningar.
Jag har provat på olika sätt att arbeta på.
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik.
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Jag har provat olika verktyg och redskap.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Jag kan välja lämpliga verktyg, redskap och kan hantera dessa på ett bra och säkert sätt.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på det.
Jag tar hand om mitt arbete och min arbetsplats.
Jag tar ansvar för mitt arbete, slöjdsalens saker och vaktjobb.
Jag behöver stöd och hjälp för att komma igång och för att arbeta hela lektionspasset.
Jag arbetar med rätt saker på lektionerna.
Jag tar ofta egna initiativ för att leda arbetet framåt.
Utvärdering
Jag kan berätta och enkelt skriva om vad jag har gjort.
Jag kan skriva en redovisning om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen.
Jag kan skriva en redovisning och förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: