👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus (Akustik och Optik)

Skapad 2018-09-05 17:10 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Optik är läran om ljuset och akustik är läran om ljud.
Grundskola 8 Fysik
Hur uppstår ljud och hur påverkar ljudmiljön vår hälsa? Varför har ett föremål en viss färg? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på när vi arbetar med området akustik och optik.

Innehåll

Akustik (Ljud)

 • Ljud, vibrationer och ljudvåg
 • Ljudets hastighet
 • Eko
 • Frekvens och resonans
 • Örat
 • Ultraljud och infraljud
 • Ljudnivå och hörselskador

Optik (Ljus)

 • Ljuskälla och ljusenergi
 • Ljusets hastighet, utbredning och ljusstyrka
 • Reflexionslagen – infallsvinkel och reflexionsvinkel
 • Konkav och konvex spegel, brännpunkt
 • Ljusets brytning och totalreflexion
 • Konkav och konvex lins, brännpunkt
 • Ögat och synfel
 • Färgspektrum, färger och färgblandning
 • Ljusets natur

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att kunna genomflöra undersökningar och med hjälp av desa förklara olika fenom runt omkring oss.

Centralt innehåll

Detta är det centrala innehåll som beskrivs i kursplanen för fysik som avsnittet om optik och akustik innefattar:

Fysiken i natuvardagslivet:

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik 

Fysikens metoder och arbetsätt:

 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Arbetssätt

 • Undervisningsformerna kommer att variera mellan föreläsningar, eget arbete med uppgifter, egna undersökningar av omvärlden och laborationer.
 • Delta aktivt vid genomgångar och i diskussioner - bidra med egna åsikter samt respektera andras åsikter.
 • Titta aktivt på filmer och vara beredd att svara på frågor.

Bedömning

 • Din engagemang och delaktighet vid genomgångar, diskussioner och laborativa aktivitet.
 • Resultatet på förhör/prov

Matriser

Fy
Prov i fysik - åk 8

Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller och teorier

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  E 9   Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  C 9   Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  A 9   Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
-->
--> -->
--> --> -->
Sant eller falskt
10 påståenden inom
1. Reflektionslagen
Enkel förklaring (ord eller bild)
2. Förstärkt reflektion
Enkel förklaring
Utvecklad förklaring
3. Spektrum
Enkel förklaring (namnger flertalet färger)
4. Spegeltyper
Enkel förklaring
6. Ljuskällor
Anger tre olika ljuskällor
7. Diffus och speglande reflektion
Enkel förklaring

Fysikaliska samband i vardagsliv och samhälle

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  E 9   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
 • Fy  C 9   Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
 • Fy  A 9   Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
-->
--> -->
--> --> -->
5. Solglasögon/ Polariserat ljus
Enkel förklaring
Utvecklad förklaring
8Totalreflektion
Enkel förklaring
Utvecklad förklaring
9. Vårt seende
Enkel förklaring
Utvecklad förklaring
Välutvecklad förklaring
10a. Linstyper (namn)
Korrekt namngivna
10b. Ljusstrålarnas brytning genom linser
Korrekta strålgångar
10c. Brännpunkt
Korrekt utmarkerad
10d. Brännvidd
Korrekt uppmätt
10e. Divergenta och konvergent
Korrekt namngivna
11. Skuggor
Strålgång utgår från lampa och divergerar. Enkel förklaring
Strålgång utgår från lampa och divergerar. Utvecklad förklaring
Strålgång utgår från lampa och divergerar. Välutvecklad förklaring
12. Periskopet
Rätt svarsalternativ Enkel förklaring
Rätt svarsalternativ Utvecklad förklaring
Rätt svarsalternativ Välutvecklad förklaring