👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En - Speaking Project

Skapad 2018-09-05 18:47 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 6 Engelska
We are going to work with speaking exercises for four weeks. All of our lessons and homework are going to be about the speaking skill (and listening to each other). You will practice during lessons by doing different tasks and also prepare your homework by listening to me presenting it (one new homework every week, and three all together) and then your job is to make a presentation yourself for the week after and practice at home. You can find all the tasks under "Uppgift" as the weeks go. The first one is a presentation in a small group, the second in half class and the last one in front of the whole class (a friend is welcome to join you on "stage" if you want to).

Innehåll

Detta ska du få lära dig:

Strategier för att prata och förstå engelska

Ämnets progression

 

Begrepp:

Konversation

Interaktion

Progression

 

Förmågor som du kommer att arbeta med:

Speaking

Listening

 

Så här kommer vi att arbeta:

Självreflektion i början och i slutet av projektet

Genomgångar av övningar, strategier och kunskapskrav

Film med tips

Lyssna på elevexempel som vi diskuterar och bedömer

Många olika muntliga övningar

Modellering av läxuppgiften

 

Så här ska du få visa dina kunskaper: 

Muntliga övningar och redovisningar i par, liten grupp, halvklass och helklass

Självutvärdering i tillhörande matris efter varje redovisning

 

Detta kommer att bedömas:

Hur du deltar och genomför genomgångar och uppgifter

Hur du genomför dina muntliga redovisningar

Hur du gör dig förstådd

Hur du framför dina åsikter

Hur du för ett samtal framåt

Hur du interagerar

Hur du varierar dig

Uppgifter

 • En - Speaking Task 1: Interview

 • En - Speaking Task 2: Show and Tell

 • En - Speaking Task 3: 3-minute story

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Muntlig presentation, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättandet
När du berättar...
berättar du något från olika delar av texten med hjälp av stödord eller tankekarta. berättar du så att de som lyssnar förstår det mesta.
berättar du mycket från alla delar ur texten med hjälp av stödord eller tankekarta. berättar du med en ordning som gör det lätt att förstå.
berättar du mycket från alla delar ur texten med hjälp av stödord eller tankekarta, utan att stanna upp berättar du med en tydlig ordning som gör det lätt att förstå.
Talet
När du talar...
talar du för det mesta högt, tydligt och långsamt.
talar du högt, tydligt och långsamt.
talar du högt, tydligt och långsamt och med inlevelse genom att ibland ändra tonhöjd och tempo.
Blicken
När du tittar...
tittar du upp på dina klasskamrater ibland.
tittar du upp på dina klasskamrater ofta.
tittar du upp på dina klasskamrater ofta och flyttar runt din blick på olika personer.
Kroppsspråket
När du redovisar...
har du kontroll över dina kroppsrörelser nästan hela tiden.
har du kontroll över dina kroppsrörelser hela tiden.
har du kontroll över dina kroppsrörelser hela tiden och använder ibland ditt kroppsspråk för att förklara/visa något.