👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i år 3

Skapad 2018-09-05 19:48 i Hälsingbergsskolan Falun
Teknik för årskurs 3
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats genom tiden. Kan vi förbättra eller göra om? Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar och vi ska även bygga och konstruera.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Förstå vad som kan vara teknik.
 • Tänka kring vad tekniken har gjort för människan.
 • Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren och fundera kring drivkrafterna bakom teknikutvecklingen.
 • Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.
 • Använda ämnesspecifika ord.

 

Arbetssätt och områden

Vi

 • kommer att bygga och konstruera med olika material.
 • ska ta reda på hur saker har förändrats över tid och efter behov
 • titta på tekniska lösningar där människan har härmat naturen
 • titta på viktiga uppfinningar och uppfinnare.
 • ska ta reda på några ämnesspecifika ord.
 • ska bygga efter egna skisser.
 • repetera de enkla maskinerna och hur de fungerar.

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske utifrån din förmåga att delta i praktiska övningar och samtal kring teknik, samt din förmåga att i bild och skrift berätta vad du har upptäckt/lärt dig med de ämnesspecifika ord som hör till. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3