Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1, åk 2 och 3

Skapad 2018-09-05 19:59 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Under idrottslektionerna kommer du att på ett lekfullt sätt att få prova på olika aktiviteter som lekar, spel, idrotter, motorikbanor och rörelse till musik. Vi kommer diskutera hur man förebygger skador och varför det är bra att röra på sig. Du kommer att få lära dig mer om allemansrätten och hur man sköter sin hygien. vi övar simning i Heby simhall. Efter jullovet kommer vi att åka skridskor i ishallen.

Innehåll

Hur undervisningen kommer att gå till:

Vad och hur?

 • Under idrottslektionerna kommer du att delta i lekar, spel och idrotter i sporthallen och utomhus.
 • Vi  kommer att träna olika förmågor som balans, smidighet, styrka, uthållighet, samarbete och takt i olika övningar och motorikbanor.
 • Vi kommer att prata om allemansrätten med hjälp av litteratur och filmer.
 • Du kommer att få lära dig mer om hur man sköter sin hygien, varför det är viktigt att röra på sig och vad man ska tänka på för att inte skada sig själv eller andra. 
 • Du kommer också att få träna på att uttrycka dig hur det känns i kroppen när du idrottar och anstränger dig.
 • I början av åk 2 kommer du få lära dig mer om badvett, båtvett, solvett och isvett i Barnens livräddningsskola.
 • Vi övar simning i Heby simhall.
 • I början av vårterminen kommer vi att åka skridskor i ishallen. 

Varför?

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

 • delta i lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus. 
 • anpassa dina rörelser till takt och rytm.
 • samarbeta och respektera andra i spel, lekar och naturvistelser.
 • simma på mage och rygg, doppa ansiktet, hoppa/dyka från kanten, hitta flytläge och flyta.
 • samtala om dina idrottsupplevelser.
 • följa allemansrätten.
 • förebygga skador och olyckor.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i lekar, spel och idrotter med sammansatta motoriska grundformer. Vi bedömer hur du varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.
 • anpassa dina rörelser till takt och rytm.
 • doppa ansiktet, hoppa från kanten, hitta flytläge och flyta i åk 1.
 • hoppa och dyka från kanten på djupt vatten i åk 2.
 • simma minst 10 m i åk 1, minst 25 m i åk 2 och i åk 3 är simlärarnas mål 200 m varav 50 m ryggsim.
 • samtala om dina idrottsupplevelser.
 • ta hänsyn till naturen och följa allemansrätten.
 • visa och beskriva hur man kan göra för att inte skada sig själv eller andra vid lekar, spel, idrotter och vid nödsituationer i vatten.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: