👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÖVET

Skapad 2018-09-06 08:04 i Äppelgårdens förskola Ale
Förskola
Kartläggning av barngruppen . Vi har 4 gamla barn kvar födda 16 och skolat in 8 nya barn i gruppen . i dagsläget har vi 9 st födda -16 0ch 5 st födda -17. Vi kommer att skola in 2 barn till .Inskolningarna som är föräldraaktiv har varit väldigt positiv . Barnen har snabbt kommit in i gruppen och anknutit till pedagogerna så nu jobbar vi vidare med att skapa trygghet och att rutinerna skall bli mer och mer klara för barnen.

Innehåll

Vi leker mycket och sjunger . tränar in de olika rutinerna och övergångar mellan aktiviteterna . Vårt focus är att göra en trygg grupp där alla känner sig välkomna ,är trygga med varandra både barn ,VH och pedagoger . För varje dag ser man nya saker hos barnen vad gäller trygghet och tillit,Även anknytningen till oss pedagoger ser man förändras .Rutiner och övergångar är det som vi lägger stor vikt vid för att skapa gemenskap och att främja barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga,kompetens genom olika aktiviteter. Att från en jag känsla också skapa en vi känsla av att vara i en grupp. Vi sjunger mycket och stimulerar språket för de yngre barnen på olika sätt . vi jobbar mycket med att ha en dialog och tydlig kommunikation med de yngre barnen på deras nivå . Att just nu så är det mycket med att lära känna barnen och se till deras behov för att sedan utveckla vår verksamhet utifrån barnens intresse och vad vi ser händer i gruppen .

Vi håller också på att göra förändringar i vår inne miljö för att stimulera leken och skapa nya möten ,att se vad som händer i de olika rum i rummen  , att försöka göra barnen delaktiga men det upplever jag som en utmaning med de yngsta hur man ska tänka där ? Hur gör vi för att få barnen med oss utifrån deras förutsättningar ? Det vi behöver tänka på kan vara att observera det lilla som sker för att kunna bygga vidare på i vår verksamhet .

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016