👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2018-09-06 09:34 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola F – 9 Matematik
Här kommer du att få lära dig att räkna med bokstäver och mönster. Vi kommer att använda symboler för att bestämma matematiska sammanhang. Man räknade med algebra redan 250 e Kr.

Innehåll

                                                                                            

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang

 


 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • föra och följa matematiska begrepp
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
 • argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • föra och följa matematiska begrepp
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
 • argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Egenskaper och användning av variabler
 • Teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer
 • Undersöka mönster i talföljder och bilder samt uttrycka mönstren algebraiskt
 • förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser
 • metoder för att lösa ekvationer och pröva lösningar
 • använda ekvationer för att lösa problem
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
 

 

 

 

 • enskilda räkneövningar
 • problemlösning
 • arbete med appar
 • teoretiska genomgångar
 • filmer
 • gruppövningar

 

 


 • Redovisning vid tavlan
 • inlämningsuppgifter
 • Prov
 • Uppgifter i unikum
 • Diagnoser
 • Uppgifter i classroom
 • Grupparbete
 • Muntliga diskussioner


 

 

Uppgifter

 • Matematiska begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
MATEMATIK algebra år 9

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A.
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
F
E
C
A
Metoder
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt . Eleven kan oftast välja rätt metod för förkortning av uttryck, lösning av ekvationer med mera
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan med säkerhet välja rätt metod för förkortning av bråk, lösning av ekvationer med mera.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Eleven kan med stor säkerhet välja rätt metod för bekanta och obekanta former av förkortningar av uttryck och visar stor säkerhet vid lösning av ekvationer
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Redovisa
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.