Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pallen årskurs 7

Skapad 2018-09-06 10:46 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
I det här arbetsområdet i träslöjden kommer du att under terminen tillverka en trebent pall. Arbetet är ett övergripande arbete med textilslöjden. Du kommer att tillverka pallen i träslöjden och en tygsits i textilslöjden. Utformningen/designen kommer att helt vara Din egen. Ni kommer att börja skissa på idéer och därefter göra en ritning med mått. Ni går igenom skisserna och ritningarna med läraren innan ni börjar att arbeta med materialet. efter färdig tillverkning skall det göras en redovisning. Redovisningen kan ske muntligt eller skriftligt till läraren. Ni väljer själva vilket sätt.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I det här arbetsområdet i slöjden kommer du att under terminen tillverka en pall med dyna. Arbetet är ett övergripande arbete med trä och metall och textilslöjden. Du kommer att tillverka pallen i träslöjden och dynan i textilslöjden. Utformningen/designen kommer att helt vara Din egen.

Innehåll

Syfte:

Se nedan, kopplingar till läroplanen.

 

Kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

 

I den här uppgiften ska du träna på att planera arbetet, tänka funktion, göra bra materialval, genomföra och driva arbetsprocessen framåt, problemlösning, skriva, förklara och skissa.

Arbetsplan: gemensam genomgång för trä och metall- och textilslöjds grupperna. Där reder vi ut vad en pall med dyna är. Vad som gör att den blir av god kvalité. Vad är tyck och smak. Vilka detaljer ska vara med vid planeringen osv.

Planering: tid för planering där du planerar, skissar ditt arbete. Sen pratar ni två och två om era idéer, efter det kan det ske en utveckling av din egen idé. Ha en dialog med läraren och berätta om din planering. När hela planeringen är klar delar eleverna upp sej och börjar sitt arbetet i den slöjgrupp de tillhör, trä och metallgruppen börjar med trädelen och textilslöjdsgruppen börjar med sittdynan. Efter en termin byter grupperna slöjdart och gör då den andra delen.

 

 

Det här tittar vi på och bedömer

 

1. Hur du formger och framställer slöjdföremål.

 

2. Hur du använder handverktyg, redskap och maskiner.

 

3. Hur du väljer tillvägagångssätt och motiverar dina val.

 

4. Hur du utvecklar idéer.

 

5. Hur du prövar material, tekniker och hur de kan kombineras.

 

6. Hur du formulerar och väljer handlingsalternativ.

 

7. Hur du ger omdöme om arbetsprocessen, använder slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalité.

 

8. Hur du tolkar slöjdföremåls uttryck samt resonerar om erfarenheter, trender och traditioner i kulturer.                                               

Uppgifter

 • utvärdering

 • Pall med dyna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
slöjd åk 7 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner**.
Du kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner och delvis egna initiativ**.
Du kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån **instruktioner och egna initiativ**.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt **med precision**.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial **och sådant som du själv har sökt upp**.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **enkla** motiveringar till dina val utifrån kvalitets-och miljöaspekter.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **utvecklade** motiveringar till dina val utifrån kvalitets-och miljöaspekter.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge **välutvecklade** motiveringar till dina val utifrån kvalitets-och miljöaspekter.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen **bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Du kan under arbetsprocessen **formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och resultatet med **viss** användning av slöjdspecifika begrepp samt visa enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och resultatet med **relativt** god användning av slöjdspecifika begrepp samt visa enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och resultatet med **god** användning av slöjdspecifika begrepp samt visa enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **enkla** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **utvecklade** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra **välutvecklade** resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: