Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering och utevistelse

Skapad 2018-09-06 11:58 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Under några veckor kommer vi att arbeta med orientering i idrott.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under den här perioden kommer du att få utveckla dina kunskaper i hur man med hjälp av karta kan orientera i närmiljön och öka förståelsen för kartors uppbyggnad. Vi övar både teoretiskt och praktiskt och avslutar med en friluftsdag i skogen.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga

 

CENTRALT INNEHÅLL

 • Att orientera i närmiljö och enkla kartors uppbyggnad
 • Begrepp som beskriver rumsuppfattning
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö

UNDERVISNING

 • du får lära dig mer om olika ord och begrepp inom orienteringen som t ex: passa kartan, ledstänger, kontroller, stämpel mm
 • du får lära dig att läsa kartor och förstå kartsymboler.
 • du får praktiskt öva dig på att orientera med hjälp av olika kartor i området kring Gustav Adolfsparken
 • v.39 kommer du att få orientera efter olika banor i Kaknässkogen (åk 4) och i Lill jans skogen (åk 5 och 6)

BEDÖMNING

Bedömning sker kontinuerligt under periodens gång kring hur du deltar och i slutet av perioden bedöms:

 • med vilken säkerhet du kan passa kartan efter verkligheten och ringa in var du står någonstans i parken
 • med vilken säkerhet du kan orientera med hjälp av olika kartor i Gustav Adolfsparken
 • med vilken säkerhet du kan orientera dig med hjälp av karta i Kaknässkogen/Lill jansskogen
 • dina kunskaper i kartors uppbyggnad och dess symboler som karttecken och färger
 • du får visa dina kunskaper både praktiskt och i ett skriftligt prov (åk 6)

Uppgifter

 • I det här häftet kan du lära dig mer om grunderna i orientering

 • Mer om karttecken och kartans färger

 • Matris för bedömning i arbetsområdet orientering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: