Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2018-09-06 13:15 i Vaksalaskolan Uppsala
Ekologi- samspelet mellan de levande organismerna och deras omgivning.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi - här lär vi oss om samspelet mellan de levande organismerna och deras omgivning, om kretslopp och om hur olika delar är beroende av varandra.

Innehåll

Ekologi

Tid: v. 38 - 41

Mål:

När du arbetat med området ska du

 • kunna olika begrepp och modeller för att kunna beskriva samspelet mellan olika organismer och den miljö de lever i. Exempelvis:
  • Producent och konsument
  • Näringskedja, näringsväv och näringspyramid
  • Nedbrytare och kretslopp
  • Konkurrens och samarbete
  • Population och ekosystem
 • ha tränat på att diskutera frågor som har med människans påverkan och hållbar utveckling att göra.

Arbetssätt

Genomgångar, film, övningsuppgifter, diskussion i klassrummet.

Biologiboken sid. 147 - 148, 154 - 157, 162 - 170.

Bedömning

Prov vid slutet av avsnittet (v. 41, torsdag 10/10), ditt deltagande och arbete under lektionerna.

Uppgifter

 • instuderingsfrågor till ekologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav för avsnittet ekologi åk 7

Behöver utvecklas
E
C
A
Att förstå och använda begrepp och modeller.
.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och kan ge exempel och beskriva med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och kan förklara och visa på samband i med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband och dra slutsatser med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om ekosystem och kretslopp
Eleven resonerar kring olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband.
Eleven resonerar kring olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband.
Eleven resonerar kring olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar.
Resonera om hållbar utveckling
.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: