👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk år 9 På restaurangen

Skapad 2018-09-06 14:39 i Svanberga skola Norrtälje
En sammanfattande LPP som beskriver hur vi arbetar med och bedömer kursplanens samtliga förmågor inom moderna språk - fokus På restaurangen
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Att lära sig ett språk innebär att öva upp sin förmåga att tala språket, skriva språket, höra och läsa språket. Även om vi vissa perioder intensifierar arbetet kring en viss förmåga, arbetar vi varje vecka med samtliga förmågor. Exempelvis övar vi hörförståelse genom att lyssna på texter på målspråket, men vi läser samtidigt med i boken, samtalar om innehållet samt skriver text i anslutning. I denna LPP presenteras de olika förmågorna och hur vi i klassrummet arbetar för att utveckla dessa förmågor, samt hur utvecklingen bedöms.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.36-43

Övergripande mål och riktlinjer

Syftet med språkundervisningen från kursplanen

Vi arbetar varje vecka med de fem syftesmålen, som finns kopplade här nedan:

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Kunna gå på restaurang och beställa mat och dryck samt diskutera och recensera

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

Hörförståelse, läsförståelse och skrivande bedöms under terminens gång genom:

- hörförståelse - nyheter, dialoger, text/ bokavsnitt mm.
- läsförståelse - nyheter, dialoger, text/ bokavsnitt mm.
- textskrivning - beskrivningar, information, återberättande av något vi hört, sett eller läst, skrivande till bildserier

Den muntliga förmågan bedöms genom: 

- förberett tal, till exempel att återberätta något vi hört eller sett/ läst.
- muntliga par- eller helklassövningar under lektionstid, samtala, berätta för varandra, beskriva olika saker, ställa frågor till varandra.
- samtal med mig under lektionstid om vardagliga saker.
- rollspel och dialoger, som spelas upp eller spelas in.
- inspelningar av olika slag, t.ex. egna berättelser i ljud och bild

     Summativ

 • Kontinuerliga läxförhör
 • Vi avslutar med ett prov vecka 43 samt redovisning i grupp

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Arbetsformer

 • Läsa, översätta och samtala eller skriva om texter av olika slag
 • Lyssna på dialoger, nyheter, filmer, böcker och annat ljudmaterial och samtala eller skriva om det
 • Skriva olika slags texter, med olika syfte, t.ex. för att berätta och informera
 • Berätta och samtala såväl förberett som spontant utifrån olika uppdrag, olika syften och med utgångspunkt i olika inspirationskällor
 • Spontana rollspel och förberedda dialoguppspelningar
 • Öva grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika vår kommunikation
 • Samtala om samhällen och och kultur, våra erfarenheter från möten med målspråkets kultur, samt jämföra med vårt eget samhälle och vår kultur

 

En el restaurante

Vi läser texterna till temat "En el restaurante" samt gör övningar och projekt i grupp

v. 37 - Bilduppslag En el restaurante 

v. 38 - Text: Dónde vamos a comer? (Torsdag hemstudier)

v. 39 - Text: Dónde vamos a comer? (Torsdag orientering)

v.40 - Text: En el restaurante El Cinco 

v.41 - Prao

v.42  
Tisdag - Text: En el restaurante El Cinco  + Projekt

v.43
Tisdag: Test
Torsdag: Projekt

v.44 
LOV

v.45
Tisdag: Projekt + spela in 
Torsdag: Visa filmer

 

Uppgifter

 • Manus restaurangdialog

 • Recension Restaurang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Moderna språk år 9

E
C
A
Höra och förstå
På restaurangen
Eleven kan förstå det mest väsentliga. Eleven kan, i enkel form, redogöra för och kommentera innehållet. Eleven kan agera med godtagbart resultat utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan välja och använda sig av någon strategi. Eleven kan med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Eleven redogör i enkel form för och kommenterar innehåll och detaljer. Eleven agerar med tillfredsställande resultat utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier. Eleven kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer. Eleven redogör översiktligt för och kommenterar innehåll och detaljer. Eleven agerar med gott resultat utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier (samma som C). Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Läsa och förstå
På restaurangen
Eleven kan förstå det mest väsentliga. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning. Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning. Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning. Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriva
På restaurangen
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Tala och samtala
På restaurangen
I muntliga framställningar (tal) av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion (samtal) kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar (tal) av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion (samtal) kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar (tal) av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion (samtal) kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Interkulturell förståelse
På restaurangen
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. (samma som E)
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.