Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

It's my life!

Skapad 2018-09-06 15:13 i Ängsnässkolan Huddinge
Planering för kapitel 1 i läromedlet Join the quest åk 4.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Kapitel 1 i läromedlet Join the quest för åk 4.

Innehåll

Lärandemål

Språkinlärning:
• kunna se nyttan med att kunna ord, uttryck och satsmönster för att berätta om sig själv, familj, vänner, hem, husdjur, fritidsaktiviteter och inköp
• kunna känna igen och använda personliga pronomen – subjektsform
• kunna böja to be i presens och 3:e person -s på verb i presens
• kunna använda frågeorden
• använda olika hjälpmedel, däribland digitala resurser och ordböcker i den egna språkinlärningen

Muntlig kommunikation:
• kunna lyssna på, förstå och använda ett ordförråd som täcker olika kända ämnen
• kunna inleda, upprätthålla och avsluta samtal kopplade till kända situationer om sig själv, familj, vänner, hem, husdjur, fritidsaktiviteter, skola, inköp och veckopengar
• kunna använda artighetsfraser och ange priser, mängder och storlekar i anknyt- ning till inköp
• kunna fråga om klockan och ange rätt klockslag
• kunna hålla ett föredrag 

Skriftlig kommunikation:
• kunna förstå huvudinnehållet i texter om familjer, fritidsaktiviteter, svensk och brittisk skolvardag, inköp och veckopengar
• kunna använda grundläggande mönster för rättstavning, ordböjning, menings- och textbyggnad vid framställande av text
• kunna använda digitala verktyg och andra resurser för att hitta relevant infor- mation och skriva olika texter

Kultur, samhälle och litteratur:
• kunna delta i enkla dialoger och jämföra svensk och engelsk skolvardag

Bedömning

Eleverna kommer att bli bedömda utifrån kunskapskraven i matrisen nedan. Bedömningen kommer att ske löpande genom olika uppgifter, både muntliga (t.ex. i diskussioner och presentationer) och skriftliga (t.ex. brev och olika tester).

Undervisningens innehåll

I det här kapitlet kommer vi att bekanta oss med läromedlet Join the quest åk 4, både textbok, arbetsbok och webbappen. Eleverna kommer att träna olika basförmågor tala, skriva, förstå och läsa genom t.ex. diskussioner i helklass och mindre grupper, brevskrivande, olika grammatikövningar, lyssna på- och läsa texter m.m.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
    En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: