Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten 2018. Vi i världen - Björkåsskolan.

Skapad 2018-09-06 15:42 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola F – 3 Musik SO (år 1-3)
Packa väskan, spänn fast säkerhetsbältena, och gör dig redo för ett äventyr. Under åtta veckor ska du i klassrummet få resa till alla världens hörn. Vi kommer få upptäcka nya smaker, lukta på exotiska kryddor och utforska spännande föremål. V kommer besöka några av klasskompisarnas länder och kanske just ditt land. För att lära oss mera om världen som vi alla lever i. Frågor som vi kommer att försöka besvara i varje land som vi besöker är... Hur många bor i landet? Vilka maträtter kommer från landet? Vilka djur bor i landet? Vart ligger landet? Hur kan vi åka dit? Hur låter språket? Vem bestämmer i landet? Och såklart andra frågor som lär dyka upp under resans gång. Det kommer bli ett spännande äventyr som du sent ska glömma, och du, glöm inte passet! Nu reser vi!

Innehåll

Innehåll

Detta ska vi arbeta med

Pass.

 

Packlista.

 

Geografi, världsdelarna och haven.

 

Länder som elever i klassen har anknytning till.

 

Barnkonventionen.

 

Kortfattad fakta om länder som elever i klassen har anknytning till.

 

Fakta såsom, läge, befolkningsantal, statsskick, mat, karta, språk, djurliv, klimat, huvudstad.

 

Musik från alla världens hörn. 

 

Arbetssätt 

På det här sättet ska vi arbeta 

Vi ska göra egna pass och prata om vad ett pass är.

 

Vi ska prata om vad en packlista är och lära oss göra lämpliga packlistor till länder som vi har besökt. Genom bildstöd och/eller i skrift. 

 

Vi ska ta reda på vilka länder elever i klassen har anknytning till och markera detta på en karta som ska sättas upp i klassrummet.

 

Vi ska varje lektion ha den "hemliga Backpacker väskan", där elever får känna, klämma sen försöka gissa innehållet i väskan. För sedan se innehållet och gissa vilket land vi ska prata om på lektionen. (Exempel, en dalahäst, dadlar, en muminmugg, brunost mm...)

 

Ta reda på fakta om det landet genom elevernas förkunskaper om länder eller se på film eller en Keynote-prestation. 

 

Vi ska gemensamt sammanfatta vad vi vet om landet på Clevertouchen i ett pages dokument med kortfattade meningar.  Sverige, huvudstad Stockholm, befolkning 10 miljoner. Eleverna ska sedan anteckna ner denna fakta i sina SO böcker. För de elever med behov av anpassning kommer färdiga matriser finnas som underlättar för eleven. 

 

Rita länders flaggor och prata om flaggans betydelse.

 

Lära oss om Barnkonventionen och varför denna finns.

 

Vi kommer lyssna på musik från alla världens hörn med alla världens språk och samtala vilka känslor som musiken väcker. 

 

Bedömning (Vad och hur kommer att bedömas) 

Du kan återberätta vad Barnkonventionen och varför denna finns.

 

Du ska kunna berätta om tre rättigheter som står i Barnkonventionen. 

 

Du kan skriva/berätta om en  lämplig packlista till en resa där du är bekant med landets klimat.

 

Du ska kunna hitta Sverige på en jordglob och en världskarta.

 

Du kan återberätta om minst tre rättigheter barnen har från Barnkonventionen. 

 

Du ska lära dig namnen på några de olika världsdelarna och världshaven.

 

Du ska med hjälp av din SO-bok kunna återberätta kortfattat fakta om ett av de länderna som vi har arbetat med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3

Matriser

Mu SO
Vi i världen HEJA

På väg att nå förväntande kunskaper
Du är påväg att nå målen.
Nått förväntade kunskaper
Du har nått de förväntade målen.
Barnkonventionen
Du är påväg att kunna berätta om minst tre rättigheter från barnkonventionen.
Du kan berätta om minst tre rättigheter från barnkonventionen.
Fakta om länder
Du är påväg att kunna återberätta fakta om ett av de länder som vi har besökt med klassen, med hjälp av anteckningar/bilder från din SO-bok.
Du kan återberätta fakta om ett av de länder som vi har besökt med klassen, med hjälp av anteckningar/bilder från din SO-bok.
Världsdelarna och världshaven
Du är påväg att lära dig namnen på de olika världsdelarna och världshaven.
Du kan nämna minst tre eller alla av världsdelarna och världshaven.
Sverige
Du är påväg att kunna peka ut Sverige på en karta och en jordglob.
Du kan peka ut Sverige på en karta och en jordglob.
Packlista
Du är påväg att kunna skriva eller berätta muntligt en lämplig packlista som är anpassat till ett lands klimat och årstid.
Du kan skriva eller berätta muntligt en lämplig packlista som är anpassat till ett lands klimat och årstid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: