👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2018-09-06 17:57 i Hedens skola Öckerö
Grundskola 3 Engelska
"Vi lär oss engelska genom upplevelse, lek och glädje!"

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Det här innehållet kommer vi att jobba med:

(Tolkat centralt innehåll)

Vi kommer att träna på engelska ord och fraser. Vi kommer att läsa, titta/lyssna på olika media, prata och skriva bl.a. om:

 • färger
 • siffror
 • presentera sig själv
 • veckodagar och månader
 • väder
 • kläder
 • kroppsdelar
 • djur

 

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

 • lyssna och förstå
 • tala/samtala 
 • skriva
 • läsa

enkla ord och fraser

Så här gör vår grupp:

Vi lär oss engelska genom att

 • titta, lyssna och härma/sjunga med i filmer och sånger

 • öva ord och fraser genom att svara och ställa frågor i kör, i mindre grupp och i par

 • presentera oss för varandra med hälsningsfraser

 • dramatisera små sketcher 

 • skriva och illustrera

 • träna i olika appar som t.ex. "Fun english"

 • prata engelska i lämpliga vardagssituationer

 • sjunga enkla sånger och lära oss ramsor

 • leka lekar

"Vi lär oss engelska genom upplevelse, lek och glädje!"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
LPP engelska åk 3- bedömning

Du kan engelska ord för färger, siffror, kroppsdelar, djur, veckodagar, månader och väder
Du kan presentera dig själv och berätta om din familj och dina intressen.
Du deltar i parövningar och dramatiserar i dialoger i t.ex. engelskaboken.
Du kan sjunga några engelska visor
Du kan läsa enkel text i engelskaboken och du uttalar orden rätt.
Du kan skriva några enkla fraser på engelska.
Du har tittat på engelsk film för lågstadiet och du förstår det mesta i filmen.
Du har deltagit i lekar på engelska och du förstå enkel instruktion.
Du vet att många ord i svenska kommer från engelska och du kan ge exempel på sådana ord.