👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kapitel 2, tal i decimalform

Skapad 2018-09-06 19:18 i Slättgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Matematikboken Beta kapitel 2.
Grundskola 5 – 6 Matematik
Det här kapitlet handlar om tal i decimalform. Du kommer att träna på sambandet mellan bråkform och decimalform, hur positionssystemet är uppbyggt och hur du adderar, subtraherar, multiplicerar och dividera decimaltal.

Innehåll

På vilket sätt kommer du att få arbeta med detta?

 • Gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. 
 • Samarbete där vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.
 • Du kommer att arbeta enskilt och i par/team i olika matteuppgifter.
 • Du kommer att ha matteläxa som befäster det vi arbetar med.
 • Du kommer att arbeta med matematikboken Beta.
 • Du kommer att arbeta med NOMP

När vi arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • sambandet mellan tal i bråkform och tal i decimalform.
 • vilket värde en siffra har beroende av sin position i ett tal i med upp till tre decimaler. 
 • räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med tal i decimalform.
 • göra jämförelser mellan tal i decimalform.
 •  välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.
 • tolka tallinjer med tal i decimalform.
 • matematiska begrepp

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • bråkform
 • decimalform
 • platsvärde
 • utvecklad form
 • tiondelssiffra
 • hundradelssiffra
 • tusendelssiffra

Hur blir du bedömd?

 • Jag bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.
 • Jag bedömer din förmåga att lösa matematiska problem och vilka metoder du använder.
 • Du har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, tester/prov och vid praktiskt arbete.

Tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med kapitel 2 under ungefär 6 veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik Åk 5 Beta Kap. 2

Rubrik 1

på väg att utveckla
har förmåga
har god förmåga
Problemlösning
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod och beräkningar
Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemang
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
Kommunikation
Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.