👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2018-09-06 20:56 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Engelska
Grundsärskola 4 – 6 Engelska
Under läsåret kommer du att lyssna, läsa och förstå samt att skriva enkla engelska ord

Innehåll

Material att utgå från

 • Egengjort material som passar till undervisningen.
 • Skolplus- glosor
 • Pick a colour - filmer kring olika ämnen som till exempel min familj, hälsningsfraser

Så här ska vi arbeta

 • träna på att prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har avknytning till din vardag
 • träna på att att lyssna, läsa och förstå det engelska språket, anpassat till elevernas nivå.
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • prova att skriva enkla engelska ord och fraser

Elevens mål

Du ska kunna:

 • säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag (t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv)
 • lyssna på engelskt tal med hjälp av film, musik och din lärare
 • skriva enkla engelska ord
 • delta aktivt i enkla engelska ramsor och sånger

Matriser

En
Engelska Grundsär år 1-6

Tala och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Samtal i olika situationer
Du kan i samtal om **något** elevnära ämne **medverka** i att uttrycka dig med ord, fraser och meningar.
Du kan i samtal om elevnära ämnen uttrycka dig på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan i samtal om elevnära ämnen uttrycka dig på ett **väl fungerande** sätt.
Tala
Tal i olika situationer
Du kan i tal om **något** elevnära ämne **medverka** i att uttrycka dig med ord och fraser.
Du kan i tal om elevnära ämnen uttrycker dig med ord och fraser på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan i tal om elevnära ämnen uttrycker dig med ord och fraser på ett **väl fungerande** sätt.

Lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
Sammanhängande talad engelska som består av bekanta ord
Utifrån någon given frågeställning **medverkar** du i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
Utifrån någon given frågeställning kan du på ett **delvis fungerande** sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
Utifrån någon given frågeställning kan du på ett **väl fungerande** sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.