Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Färg

Skapad 2018-09-07 09:29 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Arbetet med kroppen syftar till att barnen får kännedom om hur vi ser ut. Barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att använda kroppen som ett verktyg: sjunga, dansa och kommunicera med hjälp av sin kropp. Arbetar syftar också till att ge barnen möjlighet till identitetsskapande verksamhet, likheter och olikheter, integritet, normer och värden samt kompisskap.
Förskola
Arbetet med färg syftar till att barnen får kännedom om vilka färger som finns samt dess namn på ett lustfyllt och lekfullt sätt kombinerat med Takk (Tecken som stöd). Barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga till att se nyanser av färg, men de kommer även få möjlighet att använda kroppen som ett verktyg när det kommer till att utforska området färg. Arbetet syftar också till att ge barnen möjlighet till att utforska digitalitet, högläsning, identitetsskapande verksamhet, likheter och olikheter, normer och värden samt kompisskap.

Innehåll

Varför?

Arbetet med färg syftar till att barnen ska få kännedom om vad färg är och dess namn på ett lustfyllt och lekfullt sätt kombinerat med TAKK (Tecken som stöd). Barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att använda kroppen som ett verktyg: känna färgen, arbeta med både händer och fötter som ett redskap samt se och förstå nyanser och kombinationer av färg. Arbetet syftar också till att ge barnen möjlighet till att utforska digitalitet, högläsning, identitetsskapande verksamhet, likheter och olikheter, normer och värden samt kompisskap.

 

 

Vad? (Lärobjekt)

- Identitetskapande, vem är jag och hur vill jag använda färg?

- Språk, TAKK, kommunikation på olika sätt

- Estetiska uttryckssätt

- Normer och värden och kompisskap

- Digitalitet

- Högläsning

 

Hur?

Vi ställer oss frågorna tillsammans med barnen. Vad är färg? Vad kan jag göra med färg? Hur kan jag använda min kropp som verktyg vid skapandet? Hur kan vi teckna färger?

 

När?

Under planerade undervisningstillfällen, men även spontant i verksamheten vid givet tillfälle eller på barnens önskemål och initiativ.

 

Vem?

Hela arbetslaget.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: