👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiskmåsen 1 Levande verksamhetsplan - NVFO - reflektionsprotokoll för undervisning V. 36-39

Skapad 2018-09-07 09:33 i Blåklintens förskola Norrtälje
Undervisningsstund. Samplanerad undervisning för förskollärare och arbetslag inom UndIF 2015-2018 Vaxholms stad
Förskola
Varje termin är barnen delaktiga i ett projekt. Projektämnets inriktning väljs utifrån vad barnen visar intresse för just nu, något pedagogerna i början av terminen lyssnar av genom dokumentation och observation av barnens lek och frågor. Projektet kan sträcka sig allt från en termin men också längre. Projektet brukar oftast delas in i smalare områden där barnen fördjupar sin kunskap inom en begränsad del tillsammans i en mindre grupp barn från avdelningen. Genom pedagogisk dokumentation delger barnen varandra och följer kompisarnas lärande och upptäckter. Varje arbetslag skriver i denna matris under en månad på sina avdelningsreflektioner innan de publiceras i skolbanken.

Innehåll

Här beskriver vi hur vårt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet i Norrtälje Västra förskoleområde. Varje vecka skriver arbetslaget sin reflektion i matrisen som finns nedan utifrån de aktiviteter och dokumentationer som genomfört under veckan.

Systematiskt kvalitetsarbete i Norrtälje Västra förskoleområde:

 

Uppgifter

  • Deadlines - kalendarium för SKA - arbetet

Matriser

Levade verksamhetsplan - Reflektionsprotokoll för undervisning.

Projekt-namn

Vad har hänt?
Beskriv kortfattat vad barnen och ni förundrats över. Utgå från era dokumentationer, foton, intervjuer och filmer.
Reflektioner
Vad tolkar ni att barnen gör? Vilka kompetenser utmanas? Testa att välja olika perspektiv/”glasögon” när ni läser dokumentationen. Genus, teknik, matematik, språk, teknik, fysik, biologi mm. Hur gick det? Varför gick det som det gick?
Vilka möjliheter till lärande har vi skapat?
Har barnen lärt sig det vi tänkt att de skulle lära sig? Om inte, vad lärde de sig? Vad tyckte barnen om undervisningssituationen?
Hur går vi vidare?
Här fyller ni i en ny förbättrad planering som ska vara så lik den första som möjligt men med de justeringar som krävs för en ännu bättre undervisningsstund. Hur går vi vidare?
Finns det någon koppling till våra mål eller pedagogiska ställningstaganden?
Här skriver ni om ni ser att dokumentationen konkretiserar utifrån era pedagogiska ställningstaganden eller mål som ni skrev på uppstartsdagen i augusti. Ta gärna och koppla dokumentationen även till era aktiva åtgärder mot kränkande behandling.
Vecka 36
Vi har arbetat med att får ihop gruppen. Eftersom vi har fått nya barn i gruppen har vi arbetat mycket med språk och kommunikation. Att erbjuda olika aktiviteter under dagen samt gått till skogen och plockat natur material till vårt ateljé.
Vi ser att barnen kommunicera med varandra på olika sett. Vi som pedagoger använder bilder, teckenspråk och verbala språk för att utmana alla barns språkutveckling.
Vi är i en läroprocess som vi kommer att utmana barnen vidare i. Vi ser en effekt av att använda dessa metoder som stöttar barn kommunications förmågor.
Vi kommer att presentera en bok som handlar om olika familjer. Vi ska lyssna på hypoteser och funderingar.
Att fördjupa och utveckla undervisningen kring flerspråkighet/interkulturalitet.
Vecka 37
Vi har läst en bok som handlar om olika familj konstellationer. Barn fick berätta om deras familjer.
Barnen möter olika tankar och väcker funderingar kring olika familj konstellationer. Dessutom de utvecklas sitt språk med nya ordförråd och begrepp.
Barnen har medvetet pratat om deras familjer. Barnen tyckte att det var spännande och höra om varandras familjer.
Eftersom vi inte läste klart hela boken kommer vi att fortsätta läsa och lära oss om olika familj konstellationer.
Att fördjupa och utveckla undervisningen kring flerspråkighet/interkulturalitet.
Vecka 38
Vi har fortsatt att arbeta med boken min familj i mindre grupper.
Barnen har medvetenhet om hur deras familjer ser ut. De brättar och räknar hur många de är i familjen. Vissa av barnen brättade att de bor i två hem mamma och pappa. Några berättade om hus djuren som har hemma.
Vi ser att barn lär sig om familjers olikheter. Barnen tyckte att det var spännande och höra om andras familjer.
Vi planera att barnen får rita sig själv och sin familj.
Att fördjupa och utveckla undervisningen kring flerspråkighet/interkulturalitet.
Vecka 39
Barnen har gått rita sina familjer. De har räknat hur många är som bor i familjen. Vi har boken om familjens olikheter samt utvecklat miljön.
Barnen har utrycker sig genom att rita sina familjer. De flesta av barnen kunde tolka sina tankar och går ner det på pappret. Barnen fick använda sin finmotorik med pennan.
Vi ser att barnen utvecklar varje gång vi undervisar kring familjens olikheter. De tycket att det är rolig och är nyfikna att lyssna på varandra. Barnen tittade på varandras tekningar och fick inspiration på hur de ska börja rita.
Vi planerar att barnen får skapa sin familje med olika material.
Att fördjupa och utveckla undervisningen kring flerspråkighet/interkulturalitet.