👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskinsömnad - Shorts

Skapad 2018-09-07 10:49 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola F – 6 Slöjd
Denna terminen kommer vi att uttrycka vår kreativitet genom att brodera med hjälp av diamantstygn och genom klädsömnad av ett par shorts. Under klädsömnaden uttrycker vi oss och visar våra övriga kunskaper genom att använda flera olika tekniker, till exempel broderi, lappteknik och/eller applikation. Mycket av fokus ligger på arbetsprocessen och även reflektera över denna, men även att göra ett skickligt hantverk. Att tänka på under arbetets gång; vad har gått bra och vad hade vi kunnat göra bättre till nästa gång? Vi dokumenterar i enskild loggbok.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

 • sy ett par shorts.
 • göra en egen planering, innehållande inspirationsbilder, skisser och en turordningsplan. 
 • följa en arbetsbeskrivning.
 • begrepp som vi använder vid planering, skissarbete och sömnad/broderi.
 • utvärdera och reflektera över ditt eget arbete. 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • skriva loggbok
 • ha genomgångar på sömnadsprocessens olika delar, så som mätning av kroppsmått, mönsterritning, utlägg på tyg och sömnad. 
 • brodera diamantstygn.
 • göra olika mätövningar, för att kunna bestämma vilken storlek vi ska ha på shortsen. 
 • ha genomgång om vilket tyg som kan tänka användas beroende på hur man vill att ens uttryck ska bli. 
 • använda symaskin och sy ett par shorts.
 • dekorera shortsens olika delar. 
 • utvärdera vår arbetsprocess.

 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna.
 • muntliga diskussioner och resonemang på så väl genomgångar som diskussion med läraren. 
 • hur och vad du skriver i loggboken. Visar din loggbok hur du har arbetat och vilka medvetna eller omedvetna val du har gjort?
 • hur du utför hantverket. 

Kraven för de olika bedömningsnivåerna ser du i matrisen nedan.

Matriser

Sl
Slöjd kunskapskrav årskurs 6

E
C
A
Slöjdföremål
 • Sl  E 6
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
 • Sl  E 6
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
 • Sl  E 6
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Arbetsprocessen och Inspirationsmaterial
 • Sl  E 6
 • Sl  E 6
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Reflektera och tolka
 • Sl  E 6
 • Sl  E 6
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.