👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HUMLAN Språkutveckling med fokus på bokstäver och symboler

Skapad 2018-09-07 11:02 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Läsning Bokstäver Symboler Tecken som stöd Bildstöd

Innehåll

Vi vill arbeta mer med bokstäver och symboler, då barnen visat intresse för detta. Detta gör vi genom läsning, rim, ramsor och sång, samt genom att uppmuntra barnen att skriva. Vi använder oss av böcker som vi lånar på biblioteket för högläsning, samt en app som heter Pollyglutt där böcker läses upp via paddan/teven. Vi använder oss även av skrivböcker och arbetsblad med bokstavs-stärkande uppgifter för de barn som är intresserade, samt bilder ochtecken som stöd och bildstöd. Vi introducerar fler bokstäver och symboler i vår miljö. Vi har redan börjat arbeta med detta. Vi tar fram material under våra placeringstider. Alla pedagoger på Humlan är delaktiga. Vi pedagoger har ett positivt och engagerat förhållningssätt till barnens språkutveckling, och är aktiva i att skapa aktiviteter baserat på temat. 

Målet är att alla barn ska känna igen sitt namn och utveckla intresse för skriftspråket och symboler.

Vi mäter detta genom att först undersöka hur stor kunskap de har om bokstäver/symboler och om de känner igen sina namn. Vi dokumenterar detta. Detta utvärderas i juni, då vi undersöker om någon utveckling skett. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016