Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivan HT-19

Skapad 2018-09-07 11:19 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
En inblick hur det kommande läsåret på Gullvivan kommer se ut och hur vi arbetar för att göra verksamheten så trivsam som möjligt

Innehåll

Grunden till vårt arbete bottnar i förskolans värdeord: Tryggt, Lärorik och Roligt!

På Gullvivan har även vi i personalen spelregler för att gör avdelningen så trivsam som möjligt:

 • Vara ärliga mot varandra
 • Lösa problem tillsammans
 • Ha en öppenheten
 • Vara flexibla
 • Ha barnen i fokus
 • Vi delar på ansvaret

 

I vårt arbete tänker vi på att...

 • Vi gör allt för att sprida glädje och värme genom att bemöta alla med positivitet
 • Vi stimulerar barnens lek och undviker tråkiga avbrott i största möjliga mån
 • Vi har endast några barn i taget vid toabesök och av- och påklädning
 • Vi försöker dämpa samtalstonen, stoppa skrik, uppmuntrar barnen att räcka upp handen på samlingarna
 • Vi är flexibla i vårt arbetssätt, vilket innebär att vi personal hjälper varandra och inte är fastlåsta i rutiner

För att hjälpa barnen att utveckla empati, självständighet och samarbete kommer vi be barnen hjälpa varandra i olika situationer såsom på- och avklädning, tvätta sig efter utevistelse osv

 

HT-19

Vi fortsätter att samarbeta med Tussilago och ha utflykt på onsdagar.

  

5-års grupp - 5-åringarna kommer ha rörelse  med Myran på tisdagar och grupp på torsdagar Emma och Myran.

 

Inne på avdelningen har vi tänkt om lite med vila och samling:

Vila - den här terminen har vi delat upp vilan. De allra minst sover medan de större lyssnar på bok. Vissa dagar kommer vi även ha massage.

Samling - På samlingen kommer vi ha högläsning, rörelse, leka enklare lekar som ex. Kim's lek eller hundens ben, träna på veckodagarna, månader och årstider och träna på våra efternamn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: