Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektion

Skapad 2018-09-07 12:48 i Länna förskola Norrtälje
Förskola
Stödmaterial för arbetslagets reflektion Länna förskola

Innehåll

Frågeställningar till arbetslagets reflektion

Dessa frågor är ett stöd till arbetslagets återkommande reflektion. Anteckna era reflektioner utifrån nedanstående rubriker, i ett lärloggsinlägg som tillhör aktuell grupp. Inlägget delar ni sedan enbart till pedagogerna och inte till barn och vårdnadshavare Tagga lärloggs-inlägget utifrån vilka kopplingar som finns till era mål, så att ni lättare kan gå tillbaka och följa arbetet vid senare utvärdering. Använd era dokumentationer som underlag. Reflektionen ligger sedan till grund för kommande planering.

Vad har hänt sedan förra reflektionstillfället?

Vad har vi gjort?
Vad har vi sett?

Reflektioner

Hur gick det?
Varför blev det så?
Hur reagerade barnen på det ni gjorde?
Vad fångade barnen?
Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning?
Hade barnen tillräcklig kunskap för uppgiften?
Vilka strategier använde barnen?
Vilka barn var delaktiga?
Vilka reflektioner gjorde barnen?

Vilket lärande ser vi?

Vad är det barnen försöker förstå?
Vad verkar de vilja undersöka?
Vad vill du som pedagog att barnen ska förstå?
Arbetar vi mot de mål som är uppsatta?
Hur använder sig barnen av varandra i sitt utforskande?

Hur går vi vidare?

Vad och hur ska vi utmana?
Vad tror vi kan vara meningsfullt för barnen?
Vilka fler språk och uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
Vilka material och vilken miljö ska vi erbjuda barnen?
Vilka fakta behöver pedagogen söka för att komma vidare?
Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: