👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt Borgen 5A: stora tal och geometri

Skapad 2018-09-07 13:03 i Victoriaskolan Grundskolor
Matematik finns överallt och vi behöver kunna matematik för att förstå vår omvärld och klara oss bättre i livet.
Grundskola 5 Matematik
Här är målen, undervisningen och och bedömningssätten för de 2 första kapitlen i Matte Direkt Borgen 5A.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000 
 • Ordna tal efter storleksordning
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal inom talområdet
 • Använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
 • Avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
 • Räkna ut en rektangels area
 • Använda enheterna kvadrat centimeter och kvadrat meter för area
 • Använda enheterna meter, kilometer och mil
 • Förstå och använda skala

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsuppgifter och problemlösningsuppgifter. Du kommer att arbeta individuellt i Matteborgen 5A (efter planeringsblad), samt med olika arbetsblad och läxor.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Du kommer att bedömas utifrån de mål som finns i matrisen nedan.

 • Genom att vara aktiv vid redovisningar.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

Matriser

Ma
Matematik år 5, Stora tal och geometri

På väg att nå målen
Har nått målen
Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • Ma  4-6
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde.
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till en miljon.
De fyra räknesätten
Du ska kunna räkna med de fyra räknesätten inom talområdet.
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan räkna med de fyra räknesätten när talen är enkla. Du är osäker på multiplikation och division med nollor på slutet.
Du kan räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet.
Problemlösning
Du ska kunna använda matematiskt resonemang vid problemlösning (textuppgifter) i de fyra räknesätten samt bedöma rimlighet i svaret
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal, du har svårt att se om ett svar är rimligt.
Du kan visa hur du tänker när du räknar ut tal. Du funderar över svaret för att se om det är rimligt.
Längder
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter.
 • Ma  4-6
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder. Du har svårt att växla mellan olika längdenheter.
Du känner dig säker då du ska mäta längder, du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter.
Area
Du ska kunna uppskatta och räkna ut areor på rektanglar och kvadrater.
 • Ma  4-6
Du är osäker på att uppskatta och kan med hjälp räkna ut areor.
Du kan uppskatta och räkna ut areor på rektanglar och kvadrater.
Skala
Du ska förstå och kunna använda skala samt begreppen förstoring och förminskning.
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp förstora och förminska enkla figurer, du förstår att skala visar hur stor förstoringen eller förminskningen är.
Du kan använda skala och behärskar begreppen förstoring och förminskning.