Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Petter och hans fyra getter

Skapad 2018-09-07 13:08 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra" (Lpfö98, rev 2016) Vi arbetar med språk och kommunikation mellan barn och barn och barn och vuxen varje dag, i varje situation men detta läsåret är språk ett av de strävansmålet vi lägger extra stor vikt vid. Syftet med vårt projekt, Petter och hans fyra getter är att utveckla barnens verbala språk men också deras andra uttrycksformer så som skapande och även deras förmåga att uttrycka sig med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Innehåll

Nuläge: (Var är vi?)

Vi har valt att utgå från sagan Petter och hans fyra getter under läsåret 2018/2019.

 

Barnen visar ett stort intresse för böckerna vi lånar på biblioteket. De sitter gärna och bläddrar i böckerna och visar/säger ofta att de vill att vi läser tillsammans. Barnen visar också på ett stort intresse när vi gestaltar sagor och läser flanosagor då de har större möjlighet att vara delaktiga under sagans gång.

 

På avdelningarna går barn som är födda 2015, 2016 och 2017. Barnen har kommit olika långt i sin språkutveckling, kännedom om färger, antal och är olika bekanta med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

 

Mål och syfte: (Var ska vi?)

 

Vår ambition är att utveckla barnens språkliga förmåga efter varje barns förutsättningar.

 

Vår förhoppning är att barnen under processens gång lär sig:

-          Färgerna röd, gul, blå, svart och vit.

-          Färgerna röd, gul, blå, svart och vit på TAKK samt andra TAKK tecken i sagan. (Troll, stuga, get, katt och sten m.fl)

-          Får en förståelse för vad fyra innebär.

-          Lägesorden framför, bakom, mellan.

-          Att skilja på stor och liten, störst och minst.

-          Lär sig fler begrepp

-          Rimma

 

Metod: (Hur gör vi?)

 

Vi tar tillvara på barnens intresse för sagor och berättande och kommer bearbeta sagan Petter och hans fyra getter genom att läsa boken, gestalta boken med figurerna och läsa sagan som flanosaga. Vi kommer ha Petter och hans fyra getter som utgångspunkt i vårt arbete men också låna andra böcker på biblioteket för att på flera sätt berika barnens språk.

 

Eftersom alla barnen kommit olika långt i sin språkliga utveckling utmanar vi barnen i mindre undervisingsgrupper för att på så vis kunna utmana alla barn efter sina kunskaper samt skapa tillfällen då barnen också kan vara lärresurser åt varandra.

 

Vi kommer att förändra i vår miljö så att barnen genom lek kan få ett större intresse för sagan och själva, tillsammans med oss kunna gestalta Petter och hans fyra getter, på så vis hoppas vi att på ett lekfullt vis öka intresset för färger och antal. Vi kommer i vår undervisning använda oss av olika uttrycksformer så som skapande, berättande och sånger.

 

Utvärdering: (Hur blev det?)

Vilka kunskaper ser vi att barnen tillägnat sig under processens gång?

Hur går vi vidare?

Hur återkopplar vi till barngruppen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: