Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

teknik åk 1-3

Skapad 2018-09-07 13:22 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 1 Teknik
I teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö. Vi bekantar oss med vardagliga tekniska lösningar. Undersöker hur en del vardagliga föremål är uppbyggda och kan användas. vi konstruerar en del pappersföremål ss flygplan, båtar mm. Vi bekantar oss med datorn och grundläggande funktioner i den.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att..

 • undersöka enkla tekniska lösningar 
 • resonera kring olika tekniska lösningar
 • reflektera över behovet av tekniska hjälpmedel
 • använda ämnesspecifika ord och begrepp i resonemang om teknik 

 

Undervisningens innehåll

Så här ska vi arbeta...

 • sortera olika saker efter användningsområde
 • sortera olika saker efter vilket material de är gjorda av
 • konstruera ett enkelt tekniskt hjälpmedel
 • med hjälp av teknikens ord och begrepp beskriva våra resultat
 • undersöka hur saker fungerar
 • se filmer 

 

Viktiga ord och begrepp

 • teknik
 • konstruktion
 • material
 • vågrätt
 • lodrätt
 • hjälpmedel

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • bidrar i diskussioner och undersökningar
 • medverkar i enkla teknik- och konstruktionsarbeten
 • medverkar i enkla resonemang och då använder något av teknikens ord och begrepp
 • bidrar till att i ord och bild dokumentera dina resultat

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
  Tk  1-6
 • Tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel kardborren som förebild för kardborrebandet.
  Tk  1-6
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: