Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labba säkert Åk 6

Skapad 2018-09-07 13:26 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Kemi
Lär dig hur du arbetar säkert i labbsalen och hur du skriver en labbrapport.

Innehåll

Undervisningens utformning:

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • Använda läromedlet genom att läsa, lyssna jobba med frågor, begrepp.
 • Skriva texter, göra begreppskartor. 
 • Laborationer eller systematiska undersökningar. 

Du visar förmågorna genom att:

 • resonera under lektionerna både muntligt och i skrift. Enskilt i par, grupper samt helklass.
 • beskriva och förklara genom att använda aktuella begrepp och samband mellan begrepp.

När visar du förmågorna?

 • elevbedömning själv-kamrat-lärare
 • kontinuerligt under lektioner
 • i små diagnoser, tester

 

  
I ämnet Kemi har du som mål att utveckla dina förmågor att:• planera, genomföra och värdera systematiska undersökningar i kemi 

Uppgifter

 • Labbrapport russin i vatten

 • Labbrapport russin i vatten

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kunskapskrav kemi åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Använda utrustning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: