Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nöjesparken

Skapad 2018-09-07 14:01 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Grundskola 4 – 6 Svenska
Det här spännande temat kallar vi för "Nöjesparken".

Innehåll

I det digitala läromedlet från Gleerups finns ett tema som heter Nöjesparken. I det temat ingår ett antal uppgifter som kopplas till nöjesparker.

1. Instruerande text

Eleverna skriver en instruerande text som är en vägbeskrivning där de ska beskriva vägen från en punkt till en annan med hjälp av bild på ett tivoli. Eleven bedöms på hur väl hen har genomfört uppgiften.

2. Meddelande till olika mottagare

Eleverna skriver olika sorters meddelanden till olika mottagare. De skriver ett klagomål, en insändare, ett vykort, ett sms och meddelande om tacksamhet gentemot sin förälder. Vi pratar om hur språkbruket skiljer sig mot vilka man skriver till och vilken typ av text. Eleven bedöms på hur väl hen har genomfört uppgiften.

3.  Läsa utdrag ur "Sockervadd och svåra val"

Eleverna tränar först på olika lässtrategier och hur man använder dem. Sedan läser eleverna texten "Sockervadd och svåra val" och gör frågor som hör till texten. Eleven bedömds på hur väl hen har genomfört uppgiften.

4. Samtal och diskussioner

Vi reflekterar muntligt och till viss del skriftligt runt temat och vi kollar på klipp från nöjesparker. Eleverna kopplar till egna erfarenheter. 

Hur ska vi jobba?

 

Vi kommer att jobba enskilt, i par och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: