Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2018-09-07 14:41 i Tingbergsskolan A-C Kungsbacka Förskola & Grundskola
Återberättande text
Grundskola 4 Svenska
Det är dags att lära sig en ny texttyp - återberättande text! När du läser sanna historier om till exempel Zlatan och Nelson Mandela eller den sanna historien om när Titanic förliste, då läser du återberättande texter. Vi kommer under hösten att lära oss mer om hur man skriver den här typen av text och framför allt - hur vi uppnår våra skrivmål… Kom ihåg att vi skriver för att någon ska läsa och då måste vi skribenter se till att det vi skriver är intressant och inte förvirrande.

Innehåll

 

Skrivmål:

Det jag skriver ska vara intressant och inte förvirrande.

 

För att texten ska bli intressant kommer vi att arbeta med struktur, intressanta detaljer, intressanta ord, liknelser och beskrivningar.

För att texten inte ska bli förvirrande kommer vi att arbeta med stavning, interpunktion, styckesindelning och tydlighet.

 

Du kommer att få träna på:

- att skriva stödord

- att söka fakta

- hur man kan fånga läsaren i inledningen

- intressanta ord som utökar ditt ordförråd

- att bilda meningar

- att lägga in intressanta detaljer i din text

- att ge och ta respons och bearbeta dina texter

 

Vi kommer att skriva lärarbiografi, kompisbiografi, självbiografi och författarbiografi.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: