Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kulan år 1 18-19

Skapad 2018-09-07 14:59 i Knutsbo skola Ludvika
Varje vecka presenteras en ny bokstav. Vi tränar på att forma och skriva bokstäverna.
Grundskola 1 Svenska

Tänk vad fantastiskt det är med bokstäver. Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar, du blir en ordbyggare. Att själv kunna läsa och förstå det som står i t.ex. en bok är som en magisk upplevelse. När du vill skriva ett skriva ett meddelande till någon annan - så använder du dig också av bokstäver - du blir magisk ordbyggare.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Förmågor som ska utvecklas

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Urskilja språkliga strukturer.
Läsa och analysera skönlitteratur.

 

Mål som ska uppnås

Vet hur bokstäverna i alfabetet ser ut och hur de låter.                                                                                                                                                Kan höra begynnelseljudet i ord, ex m-mat och s-sol.
Kan höra att ex fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Kan ljuda ihop ex s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Kan namn och ljud på alla bokstäver.
Känner igen vanliga småord som ordbilder jag, hej, och, ser, en, ett, är, var, det, vi, du, den, ha, har, kan, inte, hon, han, ja, nej, mig, dig, sig.
Kan läsa ord som is, sol, räv.
Kan läsa vanliga ord med flyt, ex bok, sol, spel.
Kan läsa enkla ord och förstå vad de betyder.
Kan läsa och förstå en enkel mening, ex ”Mia leker med Max”.

Vi ska träna kunskaperna kring

Läsa

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

Tala, lyssna och samtala

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Så här ska vi träna kunskaperna

Jobba med bokstäver där vi tränar mycket på att forma varje bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet.
Jobba med olika böcker, bl a Den magiska kulans arbetsbok där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord.
Jobba med ordbilder och lösa bokstavskort.
Högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.
Läsa i Den magiska kulans läsebok samt jobba med läsläxan.
Läsa olika böcker enskilt eller i grupp.
Jobba med läsförståelsestrategier som "Spågumman Julia, Fröken detektiv, Cowboyen Jim och Frågeapan.

 

Detta ska bedömas

Att du kan ljuda ihop korta ord, t.ex. s-ö-t till söt och m-u-s till mus.

Att du kan namnen på alla bokstäverna.

Att du kan alla bokstävers ljud.

Att du kan läsa ord som is, sol och räv.

Att du kan läsa vanliga ord med flyt t.ex. bok, sol och spel.

Att du kan läsa och förstå en enkel mening t.ex. "Mia leker med  Max".

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: