Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English för Champion 5, autumn 2018

Skapad 2018-09-07 16:00 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Engelska
Du ska få utveckla din förmåga att: * förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, * formulera dig och kommunicera i tal och skrift, * använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

Innehåll

 

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Du kommer öva din förmåga att: 

-utöka ditt ordförråd muntligt och skriftligt inom bland annat: vilda djur och bondgårdsdjur, ord som beskriver natur och stad, fraser och ord för att fråga om vägen och ge vägbeskrivningar, saga: Rödluvan, 

Du visar att du kan när du bygger meningar muntligt och skriftligt och när du visar vad du har tränat på i läxa. 

- repetera och använda am, are, is, a/an, plural (one car- many cars) och -s på verb i tredje person, (I like-she likes)

utöka ditt ordförråd kring verb i dåtid, både regelbunden (play-played) och oregelbunden. (see-saw)

Vi kommer att träna bland annat med hjälp av lekar eller små tävlingar, träna i par eller helklass. Du visar att du kan när du bygger meningar muntligt och skriftligt.

- utveckla din förmåga att redogöra för ett innehåll och samtala om olika ämnen i meningar på ett tydligt sätt,

- ställa frågor och svara på frågor där frågeorden which, which, why, who, when, what, where och how används, 

- träna på ditt uttal, läsa enskilt och i par, och lyssna till texter och talad engelska samt visa att du förstår dem på olika sätt; till exempel genom att skriva om dem, svara på frågor muntligt och skriftligt, genom att översätta och genom att spela upp texter som teatrar,

 

- utveckla din förmåga att formulera dig tydligt i meningar i skrift. Du visar att du kan i egna sammanfattningar, kortare beskrivningar och någon kortare saga.

 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga:
* och visa att du kan förstå tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo,
* och visa att du kan förstå enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
* och visa att du kan kommentera innehållet samt (...) agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet 
* du kan formulera dig i muntliga framställningar och muntlig interaktion av olika slag,
* du kan formulera dig i skriftliga framställningar och skriftlig interaktion av olika slag

Jag bedömer dina förmågor när du läser, lyssnar, skriver och pratar i klassrummet i de aktiviteter vi genomför under lektionstid samt när du och jag diskuterar hur du arbetar med dina uppgifter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: