Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten

Skapad 2018-09-07 17:20 i Bruksskolan Munkedal
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser, samtalar och arbetar med materialet "Diamantjakten".

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

Läsa
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor

om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- uppfatta den s.k röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenheter

Skriva
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
- skriva läsligt för hand
- stava vanligt förekommande ord
- skriva med visst flyt
- göra mellanrum mellan orden
- skriva med stor bokstav och punkt.
- använda tankekarta som planering för ditt skrivande

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Undervisning

Vi kommer delvis följa Diamantjaktens arbetsgång. Vi arbetar även med andra saker inom svenskan.

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:

Läsning vid läsläxan
Visa att du har läsförståelse genom att arbeta med olika övningar i läsförståelse i arbetsboken.
Kunna samtala om en given text och återge innehållet. Skriva enkla texter som andra kan läsa och förstå.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: