Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Making friends

Skapad 2018-09-07 19:14 i Ankarskolan Varberg
En beskrivning på hur vi arbetar med Engelska i årskurs 6
Grundskola 6 Engelska

Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Undervisningens innehåll:

Vi kommer i huvudsak arbeta med läromedlet Magic year 6, textbook and workbook,men även utifrån andra källor.

Under arbetsområdet kommer du att arbeta med bl.a. följande:

 • Läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska, från olika typer av media.
 • Lyssna på talad engelska genom olika typer av media och hörövningar.
 • Samtala på engelska i klassrummet. 
 • Lära in och arbeta med grundläggande engelsk grammatik.

Min bedömning baserar jag bl.a. på:

 • Hur du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur du uttrycker dig i tal på engelska.
 • Hur du anpassar ditt språk efter syfte, mottagare och situation.
 • Hur du använder dig av information, inhämtad från olika typer av media i din egen produktion.
 • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Hur du utvecklar dina kunskaper, bland annat, genom att bearbeta dina texter och framställningar.
 • Hur aktiv du är i samtal och diskussioner i klassrummet.

Visa lärande:

Lärandet visar du fortlöpande genom att aktivt delta i samtal och diskussioner I klassrummet och visa din kunskap både muntligt och skriftligt. Du visar även ditt lärande genom återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska och genom att visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Making friends - matris

E
C
A
Tala/samtala
1
Du kan i muntliga framställningar av olika slag formulera dig enkelt, begripligt med fraser och meningar.
Du kan i muntliga framställningar av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt med fraser och meningar och till viss del sammanhängande.
Du kan i muntliga framställningar av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt med fraser och meningar och relativt sammanhängande.
2
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
3
Du kan i muntligt interaktion uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan i muntligt interaktion uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Du kan i muntligt interaktion uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa kommunikationen till syfte, mottagare och situation.
4
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Läsa
1
Du kan förstå det mest väsentliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
2
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
3
Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
4
Du kan välja och använda dig av någon strategi för läsande.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsande.
5
Du kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion
Lyssna
1
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helhet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo.
2
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
3
Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
4
Du kan välja och använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
5
Du kan välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja talat språk av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja talat språk av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: