Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, addition och subtraktion åk 4 ht 18

Skapad 2018-09-07 20:00 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med tal inom talområdet 0-10000, vårt talsystem, ordna tal efter storlek och läsa av och sätta ut tal på en tallinje. Vi kommer att arbeta med räknesätten addition och subtraktion samt förstå hur de hör ihop. Du kommer också lära dig hur likhetstecknet används. Vi kommer arbeta med textuppgifter som du löser med hjälp av addition och subtraktion.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning, addition och subtraktion åk 4 ht 14

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Tal, siffra, talsort, tusental, hundratal, tiotal, ental, tallinje, addition, addera, term, summa, subtraktion, subtrahera, skillnad, likhetstecken, fler, färre.
Du har svårt att lära dig dessa begrepp och använda dem i olika matematiska situationer.
Du har baskunskaper om dessa matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om dessa matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om dessa matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Begrepp
Tal, siffra, talsort, tusental, hundratal, tiotal, ental, tallinje, addition, addera, term, summa, subtraktion, subtrahera, skillnad, likhetstecken, fler, färre.
Du har svårt att beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Metoder
Uppställning i addition och subtraktion.
Du har svårt att göra enkla uträkningar i aritmetik. Du har svårt att välja och använda metoder som passar för att göra uträkningar.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kommunikation
Samtala om uppgifter och begreppen.
Du har svårt att byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du har svårt att diskutera hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Kommunikation
Samtala om uppgifter och metoder.
Du har svårt att beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar. Du har svårt att använda bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Kommunikation
Förklara hur du tänker både muntligt och skriftligt.
Du har svårt att förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du har svårt att motivera dina förklaringar och ställa frågor så att diskussionen fortsätter.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Problemlösning
Lösa textuppgifter och veta vilket räknesätt som ska användas.
Du har svårt att lösa enkla matteproblem. Du har svårt att välja och använda metoder som passar för att lösa problemen.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: