Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Violett Grundplanering 2018/2019

Skapad 2018-09-08 05:46 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Grundplanerna för Violett där vi normer, värden, rutiner, regler m.m.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet

Vi på Vioett är en avdelning med äldre barn som har bussverksamheten varannan vecka där vi lägger fokus på uteverksamhet. 

Vi vill ta vara på barnes nyfikenhet och upptäckarglädje.

Efter barnens intresse planerar vi aktiviteter som stimulerar barnens nyfikenheten, berikar språket och utgår från barnens perspektiv. Konkretiserar genom att flytta verksamheten så att barnen får en helhets syn och en djupare förståelse. Upplevelsebaserad lärande med användandet av alla sinnen ska genomsyra verksamheten.

Fri lek är också en viktig del i barns utveckling, det ger vi tid och möjlighet för i olika grupper och platser.

Naturen är vårt andra hem och den vårdar och respekterar vi. Med hjälp av natur och dess resurser får barnen använda fantasi och skaparglädje.

All barn ska bli sedda och respekterade. Utifrån demokratiska grunder formar vi vår planering och barnen ska ha riktig påverkan.

Rutiner

Varannan vecka har vi verksamheten på buss och den andra veckan på hemvisten. Rutinerna är ett stöd i vårt arbete och ska ses som ett stöd och inte ett måste. 

På hemvisten har vi tydliga rutiner både för barnen och pedagoger. Med tydliga rutiner vet pedagogerna vem, vad och hur verksamheten ska fungera. Det ger både en trygghet för pedagoger och barn. Övergångar mellan olika aktiviteter är den känsliga delen och det är viktigt att just de delar fungerar och att alla pedagoger vet vad som ska göras. 

Måndag - Ute-Ugo/Hitta Vilse

Tisdag - Hjärtesamling/Linus, Krea-Tiva

Onsdag - Räkne Resa, matematik

Torsdag - Digitaltlärande

Fredag - Alfa-Beta, språk, Tio kompis böcker

Hemma vecka

07:45-08:15 Frukost.

08:15-08:30 Toalett och klä på sig.

08:30-09:00 Fri lek på gården.

09:00-10:30 Aktivitet, oftast delade i två grupper, bestäm vilken grupp som kommer först till lokalen så att alla inte kommer samtidigt.

10:30-11:00 Toalett innan samling, följ samlingsrutinerna för den dagen.

11.00-11:45 Lunch på sina platser.

11:45-13:30 En del barn vilar kortare och då är det lugn aktivitet i lokalen.

13:30-15:00 Aktivitet i lokalen eller ute med en paus för mellis.

15:00 Tillbaka till gården eller på linbaneparken.

 

Bussvecka

 

07:45-08:15 Frukost.

08:15-08:30 Toalett och klä på sig.

08:30-08:45 Promenad till bussen.

09:00-09:30 Bussfärd.

09:30-09:45 Fruktstund och samling i bussen.

09:45-10:45 Aktivitet, oftast delade i två grupper. Bestämma vart vi äter. Toalett innan på annan plats om möjligt.

10:45-11:30 Lunch

11:30-13:30 Aktivitet ute eller på bussen.

13:30-14:00 Mellis.

14:15-14:45 Bussfärd och vila.

 

15:00 Promenad till förskolan.

 

Regler

Under planering diskuterar pedagogerna så att alla har samma värdegrund i yrket.

Vi har gemensamma regler som gäller vid lek och aktivitet. Detta diskuterar vi pedagoger med barnen vid samlingar. 

Vi strävar efter att barnen ska vara självständiga men också hjälpa varandra. Förskolans läroplan är ledande.

Barns inflytande

Vi pedagoger ska vara lyhörda på barnens intressen.

Barnen ska kunna påverka genom olika val.

Reflektera över det vi gjort och diskutera.

Enskilda samtal med barnen ska göras varje temin.

Utveckling och lärande

Vi arbetar både med helgrupp och mindre grupper för att se och höra alla barn. 

Med dokumentering, iakttagelser och diskussion ser vi barnens utveckling. Reflektion på plats vid aktivitet är också ett verktyg för att se lärande och utveckling samt hur vi går vidare.

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

Ett intensivt arbete har pågått med den inre miljön tillsammans med den andra gruppen som delar samma miljö. Vid planering diskuteras miljön och bestämmer vad, hur och varför den ska ändras. 

Yttre Miljön

Lillmyran har en gård med möjlighet för lek. Det finns även olika lekplatser, skog, vatten i närområdet.

När vi är ute med bussen har vi tillgång till 4H-gårdar, natur, parker, museum och även stadsmiljö.

Förskola och hem

Föräldramedverkan 

Genom Unikum kan föräldrar följa bloggen som ska uppdateras minst en gång i veckan. där visar vi vad vi gör och vad som händer men också informerar föräldrar.

Inskolning sker genom att en pedagog blir ansvarig vilket bestäms på planering. Vårdnadshavare och pedagog träffas för ett första möte där vi informerar om verksamheten och tar alla uppgifter. En halv- eller heldag med barn och vårdnadshavare i verksamheten, allt efter hur det fungerar.

Varje termin har vi föräldramöte där vi visar på verksamheten och även tar upp frågor. Informerar om vad som händer och kommer hända. 

Alla vårdnadshavare är välkomna på bussverksamheten och ta del av den under en dag. Vårdnadshavar får anmäla sig innan och finns det plats är de alltid välkomna.

Varje år erbjuds alla vårdnadshavare att vara med på utvecklingssamtal. Där informeras det om barnets utveckling och lärande. Föräldrar och vårdnadshavare har då också chans att ta upp det som inte alltid hinns med.

Vid hämning och lämning av barn finns det möjlighet att informera samt via telefon under dagen.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Rutiner utvärderas efter varje termin och uppdateras. Fortlöpande under terminen reflektera vi pedagoger vårt arbete enskilt och även tillsammans. Har en öppen dialog med varandra.

Vi dokumenterar genom blogg och de verktyg som Unikum erbjuder i form av lärlogg för barnen. Bilder och film strävar vi efter att visa och reflektera med barnen varannan vecka då vi är på hemvisten som pedagogisk dokumentation.

Pedagogerna är ansvariga att dokumentera kring de ansvarsbarn de har. Verksamheten i sig dokumenteras genom blogg.

Varje år sker utvecklingssamtal där alla barnen får en uppföljning.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: