Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 3

Skapad 2018-09-08 08:47 i Ätranskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Teknik
Tekniska lösningar är betydelsefulla för människan och samhället. För att förstå teknikens roll för oss, samhället och miljön behöver den teknik som finns runtomkring oss göras synlig och begriplig.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syfte
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.

Bedömning - vad och hur

Du kan ge exempel på enkla tekniska föremål som du känner till.

Tekniska begrepp

Styra föremål med programmering

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering.

Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Skapa förståelse för att tekniken styrs av människan

Jag bedömer dig under arbetets gång under lektionerna.

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar på programmera mera

eleverna konstruerar egna banor för att sedan programmera en blue-bot

arbetar med programmering i appar

Arbete sker i grupp och i par.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
    Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: