Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges natur

Skapad 2018-09-08 12:43 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Olika naturtyper i Sverige och hur ekosystemet fungerar.
Grundskola 4 Svenska Biologi

Naturen ser olika ut på olika platser i Sverige. Man säger att det finns olika naturtyper. Skogar bergsområden och sötvatten är exempel på tre olika naturtyper. Alla växter och djur finns inte överallt utan lever där de är bäst anpassade till sin miljö. I det här arbetsområdet får du lära dig vilka olika naturtyper det finns i Sverige. Du får också grundläggande kunskaper om hur allt i naturen hänger ihop och är beroende av varandra.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Detta ska vi göra:

Vi ska lära oss om
-olika naturtyper i Sverige. 
-vilka djur och växter som lever i de olika naturtyperna.
-hur ett ekosystem fungerar. 
-vad en näringskedja och näringsväv är.
-hur ett kretslopp fungerar.
- skriva en faktatext om något du lärt dig
 
 

FÖRMÅGOR

Du kommer att få träna på din förmåga att:

 ANALYSERA - t ex genom att utforska och jämföra hur olika djur och växter lever i de olika naturtyperna.

 FÖRSTÅ BEGREPP - t ex kretslopp, näringskedja, näringsväv m.m.

 KOMMUNICERA - t ex genom att samtala, diskutera och redogöra

 HANTERA INFORMATION - t ex genom att söka och sortera fakta  samt kritiskt granska olika källor

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Öva på olika ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och prata om biologi
 • Samtala om, diskutera och analysera kring bland annat naturtyper, djur, näringskedjor
 • Leta efter fakta på egen hand och tillsammans med andra i böcker och via internet.
 • T

Bedömning

Vad som kommer att bedömas:

 

 • Dina kunskaper om Sveriges vanligaste naturtyper
 • Dina kunskaper om olika ekosystem och vilka djur och växter som hör hemma i de olika ekosystemen.
 • Din förmåga att använda biologiska begrepp(t.ex. fotosyntes, näringskedjor och naturtyper) i samtal och förklara biologiska samband, t.ex. näringskedjor.
 • Din förmåga att använda biologiska ord och begrepp och utifrån dessa skriva en faktatext.
 • Din förmåga att skriva en faktatext utifrån egen insamlad information.

Förväntat resultat

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Gruppuppgifter
 • I diskussioner under lektionerna.
 • Skriftligt förhör/prov.
 • Skriftligt arbete.
 • Muntlig redovisning av något vi arbetat med

 

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: