Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges landskap

Skapad 2018-09-08 13:01 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Sverige är ett avlångt land där naturen ser olika ut i olika delar av landet. Sverige består av tre stora landsdelar, Götaland, Svealand och Norrland.
Grundskola 4 Svenska Geografi Svenska som andraspråk
Vi skall arbeta med Sveriges geografi och titta närmare på våra landskap, största städer, tätorter, vatten och berg. Vi skall lära oss om Sveriges naturtyper och vilka naturtillgångar vi har i Sverige. Du kommer även att lära dig att använda kartor.

Innehåll

Elevdel

Du kommer att läsa och skriva om landskapen i Sverige. För att ta reda på fakta läser du olika typer av texter. Vi kommer även att titta på filmer som handlar om Sveriges landskap. Du kommer även att få göra ett skriftligt prov. Vi kommer att ha en del diskussioner och då ska du vara aktiv på ett bra sätt. Tänk på att räcka upp handen och lyssna på andras åsikter. 

Konkreta mål

Du ska:
känna till Sveriges olika naturtyper. (ex jordbruksbygd, skogsbygd, fjällbygd, )

kunna Sveriges viktigaste naturresurser och hur de används. (bördig jord, skog, järnmalm, vatten)

ge något exempel på hur människan har påverkat/förändrat livsmiljön.

veta var det finns störst och minst befolkning i Sverige och varför det är så.

kunna namn och läge på Sveriges landskap, större orter, berg, hav och vatten.

kunna göra jämförelser mellan olika landskap

kunna använda kartan

kunna geografiska begrepp

Undervisning

Du kommer att få:

delta i muntliga genomgångar och diskussioner

se på filmer

arbeta med kartor

läsa texter från olika källor


Göra en egen scrapbook med Sveriges landskap

 

 

Bedömning

 

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: