👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen omkring oss (hösten) år2

Skapad 2018-09-08 14:16 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi undersöker vad som händer i vår natur och med våra djur och växter under hösten.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • Vad är det som händer i naturen under hösten?
 • Vilka färger kan vi se?
 • Flytt/stannfåglar
 • insekter /spindlar
 • Träd och växter
 • svampar
 • Hur djuren förbereder sig inför vintern

Hur vi ska arbeta med området:

 • Vi kommer att se på filmer
 • Vi kommer att läsa faktatexter och svara på frågor
 • Vi kommer att ha diskussioner i gruppen
 • Vi kommer tillsammans att skapa och arbeta kreativt

Begreppslista:

Tidsplan:

v37 - v43   hösten 2018

 

 

Hur det ska bedömas:

 • Din delaktighet under lektioner och diskussioner.
 • Förståelse för begreppen
 • muntliga redovisningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3