Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 del 1

Skapad 2018-09-09 08:08 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
Taluppfattning inom talområdet 1-5. Från plockmaterial, till konkret material för att nå målet att räkna med matematiska symboler som siffror och tecken. Förståelse för tecknet = "är lika med".

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska få träna din förmåga att...

BEGREPP: förstå och hantera enkla matematiska likheter och använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.

KOMMUNIKATION: utifrån en bild skriva ett matematiskt uttryck, tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära. 

RESONEMANG: föra och följa matematiska resonemang.

 

 

 • skriva siffrorna 0-9
 • para ihop antal med räkneord
 • storleksordnar tal inom talområdet 1-10
 • dela upp tal inom talområdet 1-5

Så här ska vi arbeta...

 • gemensamma genomgångar
 • kooperativt lärande t.ex EPA (Ensam, Par, Alla)
 • övningar med konkret material
 • skriftliga och muntliga övningar
 • problemlösning
 • digitala hjälpmedel såsom Ipad

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan para ihop antal med räkneord
 • kan använda olika matematiska symbolerna är lika med och är inte lika med
 • jämför och storleksordnar tal i talområdet 1-10
 • kan dela upp ta inom talområdet 1-5.
 • kan skriva enkla konkreta additionsuppgifter med symboler
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik del 1

Ny rubrik

Från konkret till abstrakt i talområdet 1-10. Likhetstecknets betydelse.
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3  
 • Ma  1-3   Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma   3   Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3   Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Taluppfattning 0-5
 • Ma
 • Ma   3
Jag kan räkneorden 0-5.
Jag kan para ihop antal med räkneord 0-5.
Jag kan med stöd skriva siffrorna 0-5.
Jag kan skriva siffrorna 0-5.
Taluppfattning 6-10
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag kan räkneorden 6-10
Jag kan para ihop antal med räkneord
Jag kan med stöd skriva siffrorna 6-9
Jag kan skriva siffrorna 6-9
Taluppfattning 0-10
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag kan med stöd ta fram det antal som siffran visar.
Jag kan ta fram det antal som siffran visar.
Jag vet vilket tal som kommer före och efter mitt tal.
Jag kan storleksordna tal.
Matematiska likheter/olikheter
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag kan med stöd använda = mellan antal, antal och tal eller mellan två tal.
Jag kan använda = mellan antal, antal och tal eller mellan två tal.
Jag kan med stöd använda tecknen är lika med och är inte lika med.
Jag kan använda tecknen är lika med och är inte lika med.
Dela upp tal
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag kan med stöd dela upp tal inom talområdet 1-5.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 1-5
Jag kan med stöd av konkret material skriva/lösa additionsuppgifter inom talområdet 1-5.
Jag kan med symboler skriva/lösa additionsuppgifter inom talområdet 1-5.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: