👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningar och innovationer ht-18

Skapad 2018-09-09 15:01 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Uppfinningar och innovationer
Grundskola 5 – 6 Teknik
Vi lär oss och arbetar med uppfinningar och innovationer.

Innehåll

Vi lär oss och arbetar med olika uppfinningar och innovationer 

Vad är det för likheter/skillnader mellan en uppfinning och en innovation? 

Tekniska museet ett science center och Sveriges största tekniska museum förklarar så här:

”Med uppfinning menas en teknisk lösning på ett problem eller en ny metod som fungerar på ett helt nytt och effektivare sätt. En innovation är en nyhet – en produkt eller tjänst, som kommit ut på marknaden”.


https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/uppfinningar-och-innovationer/

 

Vi kommer att arbeta med:

- Att tillsammans tidsbestämma olika uppfinningar och innovationer. 

- Du kommer att få fundera över en uppfinning/innovation. Hur och när har den utvecklats? Hur skulle den kunna utvecklas i framtiden?

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgift uppfinning/innovation. Dåtid, nutid och framtid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Egen text om uppfinningar och innovationer ht-18

Uppgift: Du ska göra en egen text där du beskriver en teknisk uppfinning/innovation. Hur har den utvecklats över tid? Hur skulle den kunna se ut i framtiden? Följ mallen så att du får med alla delar som ska vara med.

Ej gjort/behöver förbättras
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vem uppfann föremålet?
Ej gjort/behöver förbättras
Jag berättar ENKELT om vem som uppfann föremålet
Jag berättar UTVECKLAT om vem som uppfann föremålet
Jag berättar VÄLUTVECKLAT om vem som uppfann föremålet
Hur har föremålet förändrats under tiden gång?
Ej gjort/behöver förbättras
Jsg förklarar och resonerar ENKELT kring hur föremålet har förändrats under tidens gång.
Jag örklarar och resonerar UTVECKLAT kring hur föremålet har förändrats under tidens gång.
Jag kan förklarar VÄLUTVECKLAT och använder VÄL UNDERBYGGDA resonemang kring hur föremålet har förändrats under tidens gång.
Framtidsutsikter för föremålet?
Ej gjort/behöver förbättras
Jag berättar hur föremålet skulle kunna utvecklas i framtiden.
Jag berättar UTVECKLAT hur föremålet skulle kunna utvecklas i framtiden.
Jag berättar VÄLUTVECKLAT hur föremålet skulle kunna utvecklas i framtiden.
Skillnad mellan uppfinning/innovation
Ej gjort/behöver förbättras
Jag förklarar skillnaden mellan en uppfinning och en innovation.
Jag förklarar UTVECKLAT skillnaden mellan en uppfinning och en innovation.
Jag förklarar skillnaden VÄLUTVECKLAT mellan en uppfinning och en innovation.
Bild kopplat till text
Ej gjort/behöver förbättras
Jag har använt/gjort en bild/bilder som passar till texten.
Jag har använt/gjort en bild/bider som passar BRA till texten. Bilderna är ”lagliga”. jag har använt bilder från t.ex. Pixabay eller sökt och använt bilder som man får lov att använda.)
Jag har använt/gjort en bild/bilder som passar bra till texten och FÖRTYDLIGAR innehållet i din text. Bilderna är ”lagliga”.jag har använt bilder från t.ex. Pixabay eller sökt och använt bilder som man får lov att använda.)
Källor
Ej gjort/behöver förbättras
Jag har använt och angett minst 2 källor
Jag har använt och angett minst 3 källor på ett korrekt vis. Jag har jämfört faktan från de olika källorna.
Jag har använt och angett minst 4 källor på ett korrekt vis. Jag har jämfört faktan från de olika källorna noggrant.